دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد عوامل حیاتی موفقیت، مهارتهای ارتباطی

[do_widget id=kl-erq-2]

جدول 2-3: موزاییک بازاریابی شرکت لگو ( منبع : فونسباخ و ملبی اندرسن)
موسیقی پاپ
بسته بندی
تلویزیون
سی دی های محصول
تبلیغات محیطی
جشن ها
داستان های مصور
بروشور
پست مستقیم
تبلیغات چاپی
سینما
اینترنت
مطابق این جدول شرکت لگو برای بازاریابی موفق محصول خود از ابتدای مرحله طراحی این موزاییک بازاریابی را طراحی کرد تا شخصیتهای طراحی شده که به تدریج و در نگارشها و داستانهای مختلف این بازی وارد می شوند در ذهن کودکان و مصرف کنندگان جای بگیرند.
2-4-2-2- ساخت اسباب بازی
سان وینگ (2005) در مقاله ای با عنوان (( عوامل حیاتی موفقیت در توسعه محصول جدید در صنعت اسباب بازی هنگ کنگ )) به نقش عمیق هنگ کنگ در صنعت اسباب بازی چین پرداختند و تلاش کردند عواملی که سبب شدند تولیدکنندگان هنگ کنگی به یکی از کاراترین تولید کنندگان اسباب بازی و نیز بزرگترین صادرکننده آن در جهان تبدیل شوند را تشریح کنند. در این مقاله بیان شده است که تمام توان این منطقه در فن آوری ساخت نهفته شده است اما هیچ تلاش جدی در زمینه تحقیق و توسعه در این منطقه صورت نمی گیرد. شاهد این مسئله نیز عدم تولید اسباب بازیهای جدید، یا عدم اشتغال در طراحی اسباب بازی است. این مقاله با اشاره به افزایش رقابت جهانی در تولید، حتی در سرزمین اصلی چین و کشورهای مجاور، این عقیده را بیان میکند که هنگ کنگ برای حفظ جایگاه خود ناچار است علاوه بر بالا نگه داشتن فن آوریهای ساخت خود، سرمایه گذاری بیشتری روی بخشهایی مثل تحقیق و توسعه صورت دهد.
این مقاله همچنین با تحققیات وسیع عوامل حیاتی موفقیت را که تا کنون در توسعه صنعت اسباب بازی هنگ کنگ نقش داشته است را به تفصیل بررسی کرده است و چهارچوبی برای بهبود آن پیشنهاد کرده است.
لاو و چان (2003) به در پژوهش دیگری که در زمینه صنعت اسباب بازی چین صورت گرفته است فرصتی که چین در اختیار تولیدکنندگان اسباب بازی برای استقرار در خاک این کشور فراهم کرده است پرداختند و چگونگی استفاده تولیدکنندگان اسباب بازی در هنگ کنگ از این فرصت را تشریح کردند. آن دو در مقاله ی(( چشم انداز طراحی و توسعه اسباب بازی )) به الزامات تغییر مکان تولید برای استفاده از شرایط مناسب پیش آمده در چین پرداختند و نظام های مکانیابی، استقرار، چینش کادرهای مدیریتی و عملیاتی، انتقال مشاغل به مکان جدید را مورد بررسی قرار دادند.

این مقاله بر این باور است که سیاست درهای باز چین همراه با هزینه های عملیاتی پایین تر و امکان تولید بیشتر با نقطه سربه سر پایینتر یک دلیل مناسب برای انتقال کارخانه ها به چین را فراهم آورده است. مالکان هنگ کنگی از سال 1990 بیش از 3000 کارخانه در سرزمین چین احداث کردند و هم اکنون نیز بیشتر کارخانه های اسباب بازی هنگ کنگ در حال انتقال فعالیتهای تولیدی خود به سرزمین چین هستند. همچنین هنگ کنگ در کنار شهرت خود به عنوان یک تولید کننده، تلاش دارد که در زمینه های طراحی و بازاریابی نیز تبدیل به قدرت بزرگی شود، به همین دلیل انتقال به چین میتواند سبب شود تا قابلیتهای موجود هنگ کنگیها مثل مهارتهای ارتباطی خوب با مشتریان اروپایی و آمریکایی، آگاهی مناسب از ملزومات صنعت اسباب بازی مهندسان خوب آموزش دیده و مهارتهای مناسب حل مسئله در کنار مزیت های اقتصادی چین فرصت مناسبی را برای بهبود فعالیت شرکتهای هنگ کنگی فراهم کند.
2-4-2-3- بازاریابی اسباب بازی
یکی از پژوهش هایی که به بحث بازاریابی اسباب بازی پرداخته است توسط سه تن از محققان مرکز تولیدات صنعتی دانمارک و دانشگاه جنوب دانمارک صورت گرفته است . وونگ ، آرلبیون و یوهانسون (2005) در این مقاله که با عنوان ((شیوه های مدیریت زنجیره عرضه در زنجیره عرضه اسباب بازی)) انتشار یافت، با توجه به مشکل از مد افتادن سریع بعضی اسباب بازی های جدید و لزوم یافتن راه هایی برای ارائه سریع تر از تولیدات تازه به بازارها، اقدام به پژوهشی درباره مدیریت زنجیره عرضه در صنعت اسباب بازی کردند.
توجه به مشکل از مد افتادن سریع بعضی اسباب بازیهای جدید و لزوم یافتن راههایی برای ارائه سریعتر تولیدات تازه به بازارها، اقدام به پژوهشی درباره مدیریت زنجیره عرضه در صنعت اسباب بازی کردند.
در این مقاله ذکر شده است که محصولات جدید معمولأ تقاضای غیرمنتظره ای را پیش روی خود می بینند.
به ویژه اگر این اسباب بازیها به شکلی فصلی نیز باشند (مثل اسباب بازیهای کریسمس ( در کنار این استقبال بالا ناگهان با سپری شدن دوره آنها، تقاضا افت شدیدی می کند و انبارها از این اسباب بازیهای بی مشتری پر میشود. در چنین شرایطی چه شیوه هایی از مدیریت زنجیره عرضه میتواند مؤثر باشد؟
یافته های این تحقیق نشان داد که در حال حاضر برای مدیریت سفارش خرده فروشان سه شیوه مدیریت زنجیره عرضه (شیوه روشن-خاموش، درست به هنگام، و مدل آمیخته) و برای تولیدکنندگان اسباب بازی فقط یک شیوه (تولید انبوه سنتی) وجود دارد. این رویه های سنتی و کم اثر تنها به دلیل سرعت کم انتقال دانش به صنعت اسباب بازی نیست، بلکه مدیریت زنجیره عرضه نیز هنوز به آن کمال نرسیده است که قادربه مدیریت چنین تقاضاهای فصلی و یا تقاضاهای یکباره ناگهانی باشد.

]]>