پایان نامه حقوق

پایان نامه در رابطه با : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

تکه ای از متن پایان نامه :

 

به مقادیر حاصل از نوارگردان و به طور معنی‌داری بیشتر از دوچرخه کارسنج به دست به دست آورد (مک آردل[1] ، 2007). در تمرین رکاب زدن با دست با دست مقدار ظرفیت هوازی فقط به حدود 70 درصد مقدار عملکرد فرد روی نوارگردان می‌رسد (تونر[2]، 1983). در مورد شناگران ماهر ولی بدون تمرین، مقدار اکسیژن مصرفی بیشینه هنگام شنا، عموماً در حدود 20 درصد کمتر از ارزش‌های حاصله روی نوارگردان بود. در این روش‌های مختلف تمرین یک ویژگی آزمون مشخصی هست، زیرا شناگران تمرین کرده دانشگاهی در هنگام شنا مقدار VO2 max شان فقط 11 درصد از ارزش‌های حاصل از نوارگردان کمتر بود. و برخی از شناگران رقابتی ورزیده قادرند در هنگام شنا ارزش‌های برابر و حتی بیشتر از مقدار امتیازات VO2 max حاصل از نوارگردان خود کسب کنند (ماگل[3]، 1957).

در آزمایشگاه، نوارگردان، دستگاه انتخابی جهت تعیین VO2 max آزمودنی‌های سالم به حساب می‌آید، در این دستگاه، شدت تمرین به سهولت تعیین و تنظیم می‌گردد. در مقایسه با سایر شکل‌های تمرین، جهت دستیابی به یک یا چند شاخص تعیین حصول واقعی VO2 max ، نوارگردان ساده‌ترین وسیله برای آزمودنی‌ها محسوب می‌گردد. در تحقیق‌های میدانی آزمودنی‌های نیمکت و دوچرخه‌ی کارسنج انتخاب‌های مناسبی هستند (مک آردل، 2007).

تحقیقات آینده شاید محدوده‌ی فراتری از تأثیر ژنتیکی را مشخص کند. لیکن اطلاعات موجود حاکی از آن می باشد که عوامل وراثتی سهم مهمی در هر دو مورد ظرفیت عملی و عملکرد ورزشی دارد (10). و ساخت ژنتیکی چنان تأثیر مؤثری در تعیین پاسخ به تمرین ایفاء می‌کند که تقریباً غیر ممکن می باشد بتوان پاسخ فرد مشخصی را نسبت به تأثیرات تمرین‌های خاصی پیش‌بینی کرد (مک آردل، 2007).

2-3-2-3. وضعیت تمرین

امتیازات Vo2 max باید متناسب با وضعیت تمرین فرد در زمان اندازه‌گیری ارزیابی گردد. بهبود در ظرفیت‌ هوازی از طریق تمرین عموماً بین 6 و 20 درصد نوسان دارد، هر چند افزایش به مقدار 50 درصد بالاتر از سطوح قبل از تمرین نیز گزارش شده می باشد.

2-3-2-4. جنسیت

ارزش‌های VO2 max زنان عموماً به مقدار 15 تا 30 درصد پایین‌تر از مردان می باشد (هرمنسن[4]، 1965). حتی در بین قهرمانان ورزیده این تفاوت، دامنه‌ای بین 15 تا 20 درصد دارد (6 ، 39). با این حال اگر VO2 max به صورت ارزش مطلق (لیتر در دقیقه) به جای نسبت وزن بدن (میلی‌لیتر در کیلوگرم در دقیقه) بیان گردد این تفاوت‌ها به نحو قابل توجهی بیشتر خواهد گردید (ولز[5]، 1983). مثلاً در بین قهرمانان زن و مرد اسکی‌باز صحرایی، وقتی از وزن بدن برای بیان نسبت VO2 max بهره گیری می‌گردد، مقدار 43 درصد VO2 max کمتر در زنان (54/6 در برابر 75/3 لیتر در دقیقه) به 15 درصد (8/83 در برابر 2/71 میلی‌لیتر در کیلوگرم در دقیقه) تقلیل می‌یابد. تفاوت جنسی آشکار در VO2 max معمولاً به تفاوت در ترکیب بدن و میزان هموگلوبین نسبت داده می‌گردد. برای مثال، زنان جوان تمرین نکرده معمولاً حدود 26 درصد(برگ[6]، 1987).

2-3-2-5. اندازه و ترکیب بدن

چنین برآورد شده می باشد که 69 درصد از تفاوت در امتیازات VO2 max بین افراد را می‌توان به آسانی به حساب تفاوت‌های موجود در توده‌ی بدن، 4 درصد تفاوت‌های موجود در جثّه و 1 درصد اختلافات در وزن چربی گذاشت. بنابراین مقایسه‌ی عملکردهای ورزشی یا مقدار مطلق اکسیژن مصرفی بین افرادی که از نظر اندازه و ترکیب بدن متفاوتند بی‌معنی به[1]. MC Ardle

[2]. Toner

[3]. Magel

[4]. Hermansen

[5]. Wells

[6]. Bergh

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی

]]>