پایان نامه در مورد : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 


  1. کارآیی دویدن.
  2. کسر (درصد) حداکثر اکسیژن مصرفی که توانایی دویدن یا پیاده‌روی مداوم در درصد بالایی از حداکثر اکسیژن مصرفی می باشد.
  3. انگیزه‌ (آدامز، 1391).

2-3-1. سازگاری‌های قلبی ـ تنفسی با ورزش


هنگام اجرای یک وهله‌ی ورزش، دستگاه‌های بدن بشر، به قدری قابلیت و توانایی دارند که دستگاه‌های قلبی ـ عروقی و تنفسی می‌توانند خود را با تأمین نیاز فوق‌العاده‌ی عضلات فعال، سازگار کنند. هنگامی که دستگاه قلبی ـ عروقی و تنفسی، به طور پی‌درپی با نیازهای همچون انجام فعالیت‌های زندگی روزانه روبرو می‌شوند، به گونه‌ای خود را با این شرایط سازگار می‌کنند که در نتیجه‌ی آن، اجرای فعالیت استقامتی بهبود می‌یابند. در این قسمت، سازگاری‌های حاصل از ورزش در عملکرد دستگاه قلبی ـ تنفسی، به طور اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.


2-3-1-1. سازگاری‌های قلبی ـ عروقی با تمرین


اندازه‌ی قلب: واکنش قلب نسبت به کار زیاد، به صورت افزایش وزن، حجم و ضخامت دیواره‌ی بطن‌ها و اندازه‌ی حفره‌ها بروز می‌کند و همه‌ی این تغییرات، در نتیجه‌ی تمرین‌های استقامتی رُخ می‌دهند.


حجم پلاسما، حجم ضربه‌ای و حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max): افزایش حجم پلاسما، یکی از مهمترین تغییراتی می باشد که در اثر تمرین استقامتی رُخ می‌دهد. این افزایش، یکی از مهمترین عوامل افزایش حجم ضربه‌ای ناشی از تمرین می باشد. حجم ضربه‌ای نیز بر اکسیژن مصرفی مؤثر می باشد. هر گاه حجم پلاسما زیاد گردد، حجم خون هم زیاد می‌گردد. در نتیجه، خون بیشتری وارد قلب می‌گردد و حجم ضربه‌ای افزایش می‌یابد. به یا فعالیت ورزشی زیر بیشینه، اندکی کم ‌گردد. با این حال، تهویه‌ی ریوی بیشینه، به طور قابل توجهی، در اثر تمرین، افزایش می‌یابد.


انتشار ریوی: عبارت می باشد از تبادل گاز در حبابچه‌ها که در اثر تمرین به هنگام استراحت و تمرین زیربیشینه، تغییر نمی‌کند. با وجود این، هنگام اجرای فعالیت ورزشی بیشینه، این انتشار افزایش می‌یابد.


اختلاف اکسیژن خون سرخ‌رگی ـ سیاه‌رگی: مقدار اکسیژن خون سرخ‌رگی، در اثر تمرین، تغییر خیلی کمی می‌کند. اگر چه کل هموگلوبین زیاد می‌گردد، ولی مقدار هموگلوبین در هر واحد خون، بدون تغییر باقی می‌ماند و یا حتی ممکن می باشد اندکی کم گردد. با وجود این، تفاوت اکسیژن خون سرخ‌رگی ـ سیاه‌رگی، در اثر تمرین، به ویژه تمرین بیشینه، افزوده می‌گردد. این افزایش، در اثر کم شدن مقدار اکسیژن مخلوط سیاه‌رگی ایجاد می‌گردد. به این معنا که خون برگشتی به قلب، که در واقع، خون مخلوط سیاه‌رگی کل بخش‌های فعال و غیر فعال بدن می باشد و در افراد تمرین کرده ایجاد می‌گردد نسبت به افراد تمرین نکرده اکسیژن کمتری در خود دارد. این حالت‌ها نشان می‌دهند که بافت‌ها اکسیژن بیشتری جذب می‌کنند و گردش و توزیع کل حجم خون، مؤثرتر می باشد (آقا علی‌نژاد، 1391).


2-3-1-3. سازگاری‌های متابولیک


آستانه‌ی لاکتات: تمرین استقامتی، آستانه‌ی لاکتات را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، در اثر تمرین، این آمادگی ایجاد خواهد گردید که با شدت زیاد و با مصرف اکسیژن به نسبت زیادی، اجرای فعالیت بدنی ادامه یابد، بدون آن که لاکتات خون از حد استراحت بالاتر رود. اگر چه VO2 max هم افزایش پیدا می‌کند، ولی در اثر تمرین، آستانه‌ی لاکتات در درصد بالاتری از VO2 max بروز می‌یابد. در اثر تمرین استقامتی، حداکثر غلظت لاکتات خون در زمان بروز حالت واماندگی، مقدار کمی افزایش می‌یابد. این افزایش، به کننده‌ی مقدار توده‌ی عضلانی درگیر در فعالیت می باشد (لوئیس[1] ، 1983).


در آزمایش‌هایی که VO2 max ، یک گروه آزمودنی هنگام تمرین‌های با روش‌های مختلف تعیین گردید، بالاترین مقدار VO2 max در تمرین‌های نوارگردان به دست آمد. با این حال، آزمون نیمکت (تست پله) امتیازات VO2 max برابری نسبت[1]. Lewis

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>