پایان نامه در مورد : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 رویم در حالی که مؤظفیم بجوئیم بی آنکه تصاحب کنیم، و ما را بر آن نخواهد داشت که از راهی که در پیش داریم کناره بگیریم در حالی که مؤظفیم به پیش برویم، و گوشه ی امنی نخواهد بود که به آن پناه ببریم و به خود فریبی، دل خویش خوش سازیم. »1


حال در ادامه مطلب می گوئیم دسته ای از سوفسطائیان می گفتند که حقیقتی وجود ندارد و هر گونه حقیقتی را انکار می نمودند که برای خود استدلال هایی داشتند و گروه دیگری بودند که بیان می داشتند که حقیقتی هست ، اما به عنوان دانشی ثابت و پایدار بدست نمی آید.اگر چه این گروه گامی جلوتر از دسته قبلی بودند اما تقریبا نقطه اشتراک هر دو گروه این بود که تحصیل و بدست آوردن چیزی به نام حقیقت امر محالی می باشد که سقراط حکیم زیرا می دید که این گروهها موجب گمراهی مردم ، خصوصا جوانان می شوند لذا وظیفه خود می دانست که از عنصر درخشانی به نام عقل که جهان را به نور ربانی خود روشن نموده می باشد و همان موجب شناخت جهان هستی می گردد آنرا برای ، نه تنها مردم زمان خود بلکه برای نسل های بعد از خود تبیین نماید.و تا جایی که در راه همین عقیده جان خود را از دست داد.

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی - پایان نامه

در نتیجه با در نظر داشتن عباراتی که گذشت ما بایستی قیاسی را ترتیب دهیم و بگوییم یا شناخت جهان هستی واجب می باشد یا ممکن یا محال ، اما شناخت جهان ممکن می باشد درنتیجه شناخت جهان واجب و محال نیست2 و نتیجه این قیاس یک امر بدیهی می باشد که اگر کسی دچار فلج با در نظر داشتن اینکه عقل واحد مشکک می باشد.و اگر چنانچه گروهی بر حقیقت یک مطلب واقف شوند آنگاه طبیعتا می بینیم که حکم کردن آن گروه واحد می باشد و اگر چنانچه افرادی از آن دسته بر حقیقت مطلب واقف نباشند پیرامون یک چیز آنگاه احکام متفاوت و گوناگون می گردد.


البته گروه دیگری هستند که می گویند قلمرو توانایی عقل و خرد آدمی تنها در حل مسائل تجربی می باشد.اما این امر را الزاما باید پذیرفت که آزمایش و تجربه فقط به اموری معین و جزئی تعلق دارد.به این دلیل که هر آزمایشی در زمان و مکانی معین ، بر روی یک پدیده خاص انجام می شود و نتیجه آن تنها در همان مورد جزئی و خاص صادق می باشد توضیح اینکه از مرز زمان و مکان فراتر نمی رود حتی اگر ما صدها بار چیزی را آزمایش کنیم باز هم یک نتیجه مخصوص و جزئی می باشد و هیچگاه نمی تواند به صورت یک قاعده کلی اظهار گردد ، لذا برای اینکه بصورت یک قاعده کلی اظهار شوند بایستی با «هر» و «هیچ» و «همیشه» اظهار شوند و اینها نشانگر کلی بودن می باشد و نه جزئی بودن.


در ادامه بایستی گفت آزمون های تجربی بر یک نوع استقراء ناقص استوار می باشد که البته مفید یقین می باشد چونکه مبتنی بر تعلیل می باشد.اگر چه تمامی مصادیق آن مورد تجربه واقع نشده می باشد.پس کلیت و یا مفاهیم دیگر از این قبیل را فراتر از قلمروهای تجربه دانست و اینگونه مسائل را در اصول عقلانی بایستی تبیین و مطالعه نمود ، و نه در قلمروهای تجربه ، زیرا که زمان و مکان در انحصار عقل می باشد اما عقل در انحصار1– کارل یاسپرس، افلاطون، ص 54.

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

2– قیاسی انفصالی می باشد که یکی از مقدمات شرطی منفصل و دیگری قضیه حملی می باشد.نوعی از قیاس استثنائی می باشد.


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>