پایان نامه در مورد : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


تکه ای از متن پایان نامه :


 

 (شغلی) و محصولی همبستگی معنی داری با تعهد شغلی در سطح 01/ دارند. آن ها عنوان می کنند این نتیجه با پژوهش نوپ (1986) همسو می باشد . از پژوهش شین و همکارانش ( 1991) چنین استنباط می گردد مسن گرایش به از دست دادن سایر قوای خود مانند حافظه دارند اما خلاقیت به گفته لاتون (( سن نمی شناسد )).


شواهد علمی مبنی بر این که خلاقیت از سن تمرد می کند به وسیله پروفسور هاروی سی لهمان استاد دانشگاه اوهایو مورد پژوهش و تأیید قرار گرفته می باشد . از1000 موقعیت خلاق که پروفسور لهمان ذکر نموده می باشد ، متوسط سنی ، که این ابداع ها در آن سن واقع گردیده 74 سال بوده می باشد .


البته مواردی هست که تعداد اختراع هایی که به وسیله مخترعان  خلاق به وجود آمده با سن آنان رو به کاهش گذاشته می باشد اما به احتمال قوی توضیح این علت امر مربوط به نیروی محرک نسبی می باشد .


از لحاظ سنی  غیر قابل اجتناب می باشد که بعضی از افراد پس از کسب موفقیت های متعدد از کوشش باز ایستند . حتی اگر استعداد ذاتی ما رشد نیابد قدرت خلاقیت ما می تواند سال به سال با کوشش و کوششی که در آن زمینه به کار می بریم به رشد خود ادامه دهد.( اسبورن ،1375، ص 14)


 


2- تحقیقات انجام شده در ایران


واحدی (1379) در پژوهش خود با عنوان مطالعه میزان تعهد شغلی معلمان مدارس ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ی شهر بناب به نتایج زیر دست پیدا نمود: میزان تعهد شغلی معلمان مدارس بناب بیش از سطح متوسط بوده و همچنین بین تعهد شغلی معلمان دوره های مختلف تحصیلی و محل خدمت آنان ارتباط ی معناداری وجود داشته می باشد. اما بین تعهد شغلی معلمان از نظر جنسیت ، سابقه ی خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشده می باشد . به طور کلی نتایج تحقیقات نشان داد که بیشترین رتبه ، مربوط به مؤلفه پای بندی به ارزش های کار و کم ترین رتبه مربوط به مؤلفه وابستگی حرفه ای بوده و تعهد شغلی معلمان روستایی بیش از معلمان شهری بوده می باشد.

 
 
 
 

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر]]>