دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه راهکارهای توسعه گردشگری، توسعه صنعت گردشگری

[do_widget id=kl-erq-2]

کمبود نیروی انسانی متخصص
کمبود سرمایه گذلری بخش خصوصی
پایین بودن درجه توسعه یافتگی کشور
قوانین و مقررات ناکارآمد بخش گردشگری
با توجه به مشکلات موجود،در این تحقیق برآن هستیم تا ساختارهای توسعه صنعت گردشگری در کشور مالزی را بررسی کرده و با استفاده از نظر کارشناسان و با توجه به شرایط کشورمان مورد مطالعه قرار دهیم.
1-3 – روش تحقیق
نوع روش تحقیق توصیفی و از دو نوع پیمایشی و تطبیقی می باشد. در مطالعه به روش توصیفی به بررسی موضوع و رویدادها به همان گونه که است می پردازیم. بدون آنکه دخل و تصرفی در آن داشت باشیم.
در این تحقیق می کوشیم تا با استفاده از روش مطالعه تطبیقی چار چوبی بمنظور مطالعه راهکارهای توسعه گردشگری در کشور مالزی ارائه دهیم. سپس برای بدست آوردن اطلاعات درباره دیدگاهها و نظرات کارشناسان و خبرگان این صنعت در مورد راهکارهای بدست آمده از روش پیمایشی استفاده خواهیم کرد.
1-1-3- مطالعه تطبیقی:در مطالعه تطبیقی دو یا چند نظریه یا الگو را بدون توجه به عملکرد عینی آن و به صورت امری نظری در کنار هم مقایسه می کنیم. از جمله خواص این نوع مطالعه این است که احتمالی نیز وجود دارد که در مطالعات تطبیقی به ایده های جدید نیز دست یابیم و چارچوب مفهومی تازه ای را بدست آوریم و لذا مطالعه تطبیقی هر چند بر اساس چارچوب مفهومی انجام می گیرد خود می تواند زمینه دستیابی به آن را فراهم کند. به هر صورت مطالعات تطبیقی امری است مفید و ضروری که به وسیله آن فهم و ادراک صیقل خورده و ارتباطی مایل به فرهنگها ، سازمان ها و مکانهای مختلف حاصل می شود و به محقق امکان می دهدتا ضمن آشنایی با ایدهای مختلف و متغیرهای متعدد ، نظرات و دیدگاههایش را بهتر و دقیق تر تبیین نماید.
1-1-1-3- معیار انتخاب کشورها
اگر بین دو یا چند پدیده نقاط اشتراک وجود نداشته باشد اساس مقایسه امکان پذیر نخواهد بود. مهمترین عوامل مشترک در انتخاب کشور مالزی به قرار زیر می باشد:
چنین به نظر می رسد که مسلمان بودن کشور مالزی باعث می شود تا شباهتهای در قوانین و مقررات منتخب گردشگری در این کشور و ایران مشاهده می شود. از طرفی اکثریت مسلمانان در این کشورها عملی است که باعث می شود مردمان این کشورها احتمالا از لحاظ فرهنگی و پیشینه تاریخی نیز شباهتهایی به یکدیگر داشته باشند.
کشور مالزی از جمله کشورهای موفق در صنعت گردشگری می باشد. مالزی کشوری است که در دهه اخیر رشد قابل توجهی در صنعت گردشگری داشته است . بطوری که این کشور بعنوان از یکی از کشورهای شاخص اسلامی در این صنعت معرفی شده است. با توجه به نکات ذکر شده بر آن هستیم تا راهکارهای ساختاری توسعه صنعت گردشگری را در این کشورها مورد بررسی قرار دهیم.
2-1-1-3- الگوهای مطالعه تحقیقی
مقایسه این کشورها در این تحقیق بر اساس راهکارها و اقدامات توسعه گردشگری در شش زمینه زیر صورت گرفته است. (دکتر زهره دهدشتی 1385)
ساختارها و راهبردهای بازاریابی و تبلیغات
ساختارها و راهبردهای خدمات و تسهیلات گردشگری
ساختارها و راهبردهای اطلاع رسانی همگانی و رسانه
ساختارها و راهبردهای منابع انسانی
زیرساختها
اصلاحات ساختاری، سیاست گذاری و اقدامات قانونی
]]>