دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه رایگان درباره بخش های مختلف اقتصادی، میزان …

[do_widget id=kl-erq-2]

شیوه رازی قرن پنجم تا اول قرن هفتم (قرن یازده میلادی تا حمله مغول) که شامل روشها و ابزارهای دوره های زیر میشود:
سامانیان : مثال: آرامگاه اسماعیل سامانی
غزنویان مثال: برج گنبد قابوس
سلجوقیان برج های خراقان
خوارزمشاهیان
شیوه آذری (ایلخانیان و تیموریان ) از اول قرن هفتم تا اول قرن دهم، مثالها: سلطانیه ، ارگ تبریز ، مسجد جامع ورامین ، مسجد گوهرشاد ، مسجد بی بی خانم در سمرقند ، مقبره عبدالصمد اصفهانی ، گور امیر ، مسجد جامع یزد ، منارجنبان
شیوه اصفهانی (صفویان ، افشاریه ، زندیه و قاجاریه ) از اول قرن دهم تا اواسط دوره قاجاریه؛ مثال چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد آقابزرگ ، کاشان ، مسجد شاه ، مسجد شیخ لطف الله ،
معماری معاصر )پهلوی ، بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ( از اواسط دوره قاجاریه تا کنون
از شش شیوه معماری ایران دو شیوه پارسی و پارتی مربوط به پیش از اسلام و چهار شیوهٔ دیگر مربوط به دوره اسلامی می باشد. غربی هابرای شیوه های اسلامی نام هایی رابه کارمی برند مانندشیوه های اموی و عباسی .
2-5 توسعه پایدار
اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط و توسعه بکار رفت. از آن زمان سازمان های بین المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند نام خاص و ویژگی آنها در راهبرد توسعه پایدار نمود یافت. بکار بردن واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ در محافل علمی فراگیر شد(ضرابی و اذانی، ۱۳۸۰: ۱۳). توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها، سمت گیری توسعه فناوری و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار که از دهه۱۹۹۰بر آن تاکید شد جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آینده است. هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت های انسانی محسوب می شود. توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد. توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تامین نیازهای اولیه زیستی انسان، دست یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اکولوژیکی .(Euston, 1995).
توسعه پایدار چشم انداری مهم و جدید در مدیریت و سیاستگذاری عمومی است که بطور گسترده ای خارج از ایالات متحده ظهور یافته است. این مفهوم تلاش می کند تا به نحو روشن تری نتایج آینده رفتارهای کنونی را مورد توجه قرار دهد. توسعه پایدار زمینه های مختلفی را مورد توجه قرار می دهد: تاثیر گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوائی، تخریب لایه ازن، تخریب زمین، کاهش منابع غیر تجدید پذیر، آلودگی هوای شهرها، گردشگری (Roa, 2000: 81).
2-5-1 اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور
صنعت گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی و مهمترین صنعت اشتغال زا در دنیا محسوب می شود. میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت گردشگریبسیار پائین تر از دیگر صنایع است و به عبارت دیگر اشتغال زایی در این صنعت به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد و تردیدی نیست که همه کشور ها در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد جهانی حاصل از گردشگریو همچنین بالا بردن سطح اشتغال در کشور متبوع خود هستند.
صنعت گردشگریبزرگترین صنعت خدماتی جهان است که درآمد حاصل آن بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ حدود ۴۰ میلیون شغل از طریق این صنعت ایجاد شده که میانگین ۲ /۵ میلیون نفر در سال را نشان می دهد.
محدود کردن تأثیر این صنعت به چند بخش که به صورت مستقیم در ارتباط هستند (هتلداری وآژانس های مسافرتی و رستوران ها) نمی تواند چندان درست باشد. همان طوری که اثرپذیری صنعت توریسم از تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور غیر قابل انکار است. طیف گسترده ای از حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، عمومی و خصوصی، انسانی و مالی و سرمایه ای، شهری و روستایی، به طور مستقیم و غیر مستقیم، به صورت فعال و یا نیمه فعال، متأثر یا مؤثر در این صنعت هستند.
پایان پذیر بودن ذخایر و منابع اقتصادی مانند نفت و گاز، صنایع کشورهای مختلف را در خطر قرار داده است. سرنوشت اقتصادی با نفت گره خورده است. نفت به مثابه یک کالای اقتصادی و سیاسی یکه تاز عرصه جهانی شده است و «قیمت نفت» به عنوان یک شاخص از روند تحولات جهانی خودنمایی می کند. در این میان ازیک طرف کشورهای صادر کننده نفت (که درآمد حاصل از فروش نفت اساس اقتصادی شان را تشکیل می دهد) به علت عدم تنوع در درآمد و اشتغال زایی و از جانب دیگر کشورهای وارد کننده نفت (که جهت ادامه حیات صنایع خود نیازمند این مایع حیاتی هستند) به علت نوسان های شدید بویژه در دهه اخیر توجه خود را به کسب سهم بیشتری از دیگر بخش های اقتصادی معطوف کرده اند؛ بخش هایی که کم و بیش متأثر از پدیده جهانی شدن هستند.
پدیده جهانی شدن اثرات خود را چه مثبت و چه منفی بر صنایع و خدمات کشور ها خواهد گذاشت و همان طوری که تحقیقات گسترده ای در زمینه تأثیرات منفی این پدیده بر بخش های اقتصادی بررسی می شود و حداقل کردن زیان های ناشی از پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عنوا ن راهکار و هدف در بعضی از بخش ها مورد نظر است، می توان در مورد تقویت صنایع و خدماتی که (با توجه به حمایت کمتر دولت) هم در بازارهای خارجی و هم در بازارهای داخلی امکان رقابت داشته و در روند الحاق، کمترین زیان را می بینند، اقدام های شایسته ای را انجام داد.
تعیین اثرات صنعت جهانگردی بر سیستم اقتصادی این امکان را فراهم می سازد که به نقش بسیار مهم آن در پیشرفت وضع اقتصادی پی برد. از آنجا که توریست و مسافر خارجی یک منبع مهم ارزی است، بنابراین این صنعت به طور مستقیم در افزایش تولید ناخالص ملی نقش دارد. تراز پرداخت ها که نشان دهنده معاملات بین المللی یک کشور است، شاخص و منبع روشنی از اثرات صنعت توریست بر اقتصاد کشور است. اشتغال زایی این صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم هم اکنون درصد بالایی از نیروی کار ماهر و نیمه ماهر دنیا را به خود اختصاص داده است. طبق آمار شورای جهانگردی و مسافرت جهانی از هر ۹ کارگر و کارمند در سراسر دنیا یک نفر در صنعت جهانگردی مشغول است.
ساختار منحصر بفرد این صنعت که با هنجارهای موجود در صنایع تولیدی سازگاری ندارد موجب می شود که نتوان براحتی شاخصی برای سنجش عملکرد بخش های مختلف آن ارائه کرد. درحقیقت محصولات و خدماتی که صنایعی چون کشاورزی تولیدی و یا ساختمانی عرضه می کنند معرف این صنایع است و می توان برای سنجش این صنایع از روش ارزیابی محصولات استفاده کرد، ولی در مورد صنعت توریسم این روش چندان کاربردی ندارد. برای مثال سالن های غذاخوری هم به جهانگردان و مسافران و هم به افراد غیر مسافر و بومی تکیه دارند.
2-5-2 اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی
سازمان ها و شرکت های زیادی صنعت توریسم را تشکیل می دهند و در حقیقت این صنعت بسیار پیچیده است و شامل بخش های مختلف خصوصی و عمومی، حمل و نقل، مهمان پذیرها، فروشگاه ها، شرکت های عرضه کننده موادغذایی و . . . است. از این رو به راحتی نمی توان این فعالیت ها را تفکیک و نقش آنها را در این صنعت به طور دقیق مشخص کرد. مطمئناً در نگاه اول به این صنعت چند بخش که به صورت برجسته نمایان هستند یعنی صنعت حمل و نقل، هتلداری، منابع انسانی و نظام اطلاعاتی بیشتر از دیگر عوامل به چشم می آیند.
در حقیقت می توان گفت که صنعت جهانگردی چند قلب دارد که هرکدام به نوبه خود موجب حیات این صنعت هستند. سیستم حمل و نقل یکی از قلب های صنعت جهانگردی است. خط اتصال بین مقصد، هتل، جاذبه ها و مکان های توریستی که کارآیی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم تعیین کننده نوع تجربه و کیفیتی است که از سفر به دست می آید. میان پیشرفت سیستم حمل و نقل و رشد صنعت جهانگردی رابطه مستقیم برقرار است. (در برخی شرایط هزینه این بخش بیشترین قسمت هزینه سفرراتشکیل می دهد).
در زنجیره توریسم یکی دیگر از حلقه های بسیار مهم هتل و هتلداری است. صنعت میهمانداری که شامل پذیرایی و عرضه موادغذایی و نوشابه به مسافران می شود از نظر اشتغال زایی، تولید و درآمد، بخش بزرگی از صنعت جهانگردی را تشکیل می دهد و میزان تسهیلاتی که میهمان پذیر ها ارائه می دهند بازتابی از نیاز ها و سلیقه های مختلف مسافران است. در سراسر دنیا با رشد صنعت توریسم در سطح داخلی و خارجی تعداد اتاق هتل ها با رشد چشمگیری افزایش یافته و در همین راستا گسترش و توسعه صنعت تهیه غذا و تأمین نوشابه را نیز شاهد بوده ایم.
وقتی به عنوان یک فعالیت خدماتی به صنعت توریسم توجه می شود باید جهت ارائه خدمات به تعداد زیادی نفرات با تخصص، مهارت های اثربخش وکارآیی متفاوت نظر داشت. تردیدی نیست که احساس استقبال و خوش آمدگویی تجربه فراموش نشدنی برای مسافر است و اینها نتیجه سرمایه گذاری هایی هستند که در زمینه آموزش و پرورش نیروی انسانی ایجاد می شود. روش و سیستمی که در زمان مناسب، افراد مناسب در پست های مناسب قرار گیرند (برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی) و این افراد با چه نگرش ها، مهارت ها و دانشی باید استخدام و آموزش داده شوند از ارکان اصلی صنعت جهانگردی است. در بازار رقابتی حال حاضر دنیا مطمئناً مناطق و کشورهایی گوی سبقت را می ربایند که با توجه به سطح انتظارات مشتری (مسافر) خدمات را با استاندارد بالاتر ارائه کنند بدین معنی که با آموزش های مختلف به کارکنان خدماتی با کیفیت بهتر و راندمانی بالاتر را عرضه کنند.
]]>