اسناد احتمالی بعدی الگو قرار گیرد.
3-7-4 تدوین روش مقوله بندی
مقوله‌ها در این پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند.
اقتضائات نظری پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری از نگاه اسلام یا همان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی که می‌بایستی ناظر بر نظام علم و فناوری باشند. این مبانی که از کتاب مجموعۀ مطالعات پشتیبان سند تحول راهبردی علم و فناوری ایران استخراج شده است، مستنداتشان همگی آیات و روایات اسلامی می‌باشند. این مبانی همراه با مستنداتشان به صورت مفصل در مباحث نظری خواهد‌آمد.
اقتضائات عملی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری براساس مبانی بینشی و ارزشی اسلامی که به صورت راهبردهای عملیاتی در جهت حرکت به سمت الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت علم و فناوری ارائه شد. این مقوله‌ها که خود با الهام از مصاحبه با نخبگان در حوزه‌های مرتبط تدوین شده‌اند، برای اعتبار‌سنجی، به صورت پرسشنامه در اختیار تعدادی از نخبگان قرار گرفت. نتایج پرسشنامه در فصل 4 خواهد آمد.
مقوله بندی: پژوهشگر تحلیل‌محتوا می‌بایستی مهارت لازم را در ساخت مقوله‌ها کسب کند. همان‌طور که محقق برای اجرای برخی پژوهش‌ها باید مهارت لازم را در طراحی پرسش‌نامه داشته باشد، پژوهشگر تحلیل‌محتوا نیز باید بتواند برای بررسی یک متن یا یک کتاب، آنچه مورد تحلیل قرار می‌گیرد را مقوله‌بندی کند؛ زیرا مساله اصلی در هر طرح پژوهش تحلیل‌محتوا، گزینش و تعریف مقوله‌هاست، یعنی فضایی که واحد‌های محتوا باید در آن طبقه‌بندی شوند. روش تحلیل‌محتوا با توجه به مقوله‌هایش؛ موفق می‌شود یا شکست می‌خورد (رسولی و امیرآتشانی (1390) ص 100) مقوله بندی نوعی تقسیم‌بندی و تفکیک متن به قطعات و یا بخش‌های مجزاست. شیوه‌هایی که محتوای متن بر طبق آن تقسیم‌بندی می‌شوند بر حسب ماهیت داده‌ها و هدف‌های مختلف تعیین می‌شوند (سروستانی، 1375).
3-7-5 تعیین واحدهای محتوا:
واحد محتوا به بخش‌ها و اجزای محتوا گفته می‌شود که در تحلیل‌محتوا مورد توجه محقق است.
محتوا به دونوع واحد ثبت و واحد زمینه تقسیم می‌گردد. در ادامه هریک از اجزی واحد محتوا به صورت مختصر توضیح داده‌ می‌شود (رسولی و امیرآتشانی، 1390).
3-7-5-1 واحد تجزیه و تحلیل یا واحد ثبت:
واحد تجزیه و تحلیل، شخص یا چیزی است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در تحلیل‌محتوا معمولا آن را واحد ثبت می‌گویند. هولستوی پنج واحد عمده‌ی تجزیه و تحلیل (ثبت) را به شرحی که در ادامه می‌آید، معرفی کرده‌است. این پنج واحد عبارت‌اند از: کلمه، مضمون، کارکتر (شخصیت)، پاراگراف، مورد یا عنوان (هولستوی، 1373) درادامه به اختصار در مورد هریک از از تقسیمات فوق به نقل از سروستانی توضیحاتی ارائه می‌شود (سروستانی، 1375).
کلمه
کلمه معمولا کوچک‌ترین واحد ثبت است. به کار‌بستن این واحد، فهرستی از فراوانی کلمات را به دست خواهد‌‌ داد. اشکال عمده و عیب آشکار چنین واحدی به عنوان واحد ثبت، این است که اگر نمونه انتخاب شده برای تحلیل، مشتمل بر اسناد و مدرک متعدد و پر حجمی باشد، ثبت همه‌ی این کلمات کار دشواری خواهد‌بود. امتیاز آن هم البته منفصل بودن و مشخص بودن حد مرز آن، سهولت نسبی شناخت و تشخیص آن در یک متن می‌باشد.
مضمون
در بسیاری از موارد، مضمون که در ساده‌ترین شکل خود یک جمله مطرح می‌شود مفید‌تراز کلمه است، مهم‌ترین مورد کاربرد معرف مضمون، در تحلیل تبلیغات و مطالعه نگرش‌ها، تصورات، سوگیری‌ها و ارزش‌هاست. مضامین معمولا لابلای جملات و عبارات و یا پاراگراف‌ها و حتی تصویر‌ها وجود دارند و به همین دلیل کشف و اندازه‌گیری آن‌ها کار بیشتری نیاز داشته و دشوار‌تر است. مضمون به خلاف کلمه دارای حد ‌ومرز مشخص و روشنی نیست و همین امر به دشواری کاربرد آن می افزاید و میزان اطمینان آن را نسبت به سایر واحد‌ها کاهش می‌دهد.
کارکتر (شخص)

]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *