پایان نامه مقایسه هزینه-اثربخشی دو داروی ضدافسردگی سرترالین و سیتالوپرام در درمان بیماران اختلال افسردگی اساسی

0 Comments

دانشگاه تبریز

 

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه اقتصاد

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، گرایش علوم اقتصادی‌

 

عنوان

مقایسه هزینه-اثربخشی دو داروی ضدافسردگی سرترالین و سیتالوپرام در درمان بیماران اختلال افسردگی اساسی مراجعه کنندگان به کلینیک بزرگمهر تبریز

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

پاییز 93

 

 
 
 
 
واژه­ های کلیدی:.اختلال افسردگی اساسی,تحلیل هزینه اثربخشی،درخت تصمیم گیری,کارآزمایی عملی,پرسش نامه همیلتون,روش هزینه استهلاکی,نرخ موفقیت درمان،نسبت هزینه-اثربخشی افزایشی

 

چکیده

ارزیابی های  اقتصادی هزینه ها وپیامد های بیماری در یک مطالعه تحلیلی را, ترکیب می نمایند.هدف این مطالعه ارزیابی هزینه-اثربخشی مقایسه ای سیتالوپرام و سرترالین  برای درمان خط اول بیماری اختلال افسردگی اساسی در کلینیک بزرگمهر تبریز می باشد.روش این مطالعه مدل تحلیلی درخت تصمیم گیری طراحی شده برای 6ماه می باشد.تمامی بیماران (بر پایه امتیاز پرسش نامه استاندارد همیلتون از <9تا <30انتخاب شده اند)مراقبت اولیه خود را شروع کرده  وبه متخصص روانپزشک برای درمان ارجاع داده می شوند.داده های مدل عبارتند از :احتمالات که از کارآزمایی عملی در میان جامعه زنان بیماران کلینیک بزرگمهر تبریز بدست آمده اند.نرخ موفقیت درمان ,در هرگونه کاهشی در امتیاز بدست آمده در پرسش نامه همیلتون تعریف شده است.و هزینه ها (برای مثال,هزینه درمان,هزینه حمل و نقل,بهره وری) می باشد.تحلیل ها از منظر جامعه بررسی شده اند.قیمت داروها از دانشکده داروسازی علوم پزشکی تبریز گرفته شده اند.قیمت ها بر اساس ریال جمهوری اسلامی ایران می باشد.بعلت این که زمان مطالعه کمتر از یکسال است ,هزینه ها با ترخ تنزیل تعدیل نشده است.هزینه های کاهش بهره وری با روش هزینه استهلاکی محاسبه شده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مساله. 3

2-1 ضرورت و اهمیت موضوع. 5

3-1 اهداف تحقیق.. 5

4-1سوالات تحقیق.. 5

5-1 روش اجرای تحقیق و جامعه آماری.. 6

6-1 مدل و روش شناسی تحقیق.. 7

7-1 تعریف مفاهیم تحقیق.. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

1-2 مقدمه. 13

2-2 تحلیل هزینه اثربخشی.. 13

1-2-2 تاریخچه ارزیابی در اقتصاد. 13

3-2 مدل تحلیلی تصمیم گیری.. 16

4-2 ارتباط بهره وری با افسردگی.. 17

5-2 مطالعات تجربی.. 17

2-5 جمع بندی.. 23

فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

1-3 مقدمه. 25

2-3 معرفی پرسش نامه استاندارد همیلتون برای سنجش اثربخشی داروها 25

3-3 اجزای هزینه های پرسش نامه. 27

4-3 هزینه‌های مستقیم بیماری افسردگی.. 28

5-3 هزینه های غیر مستقیم بیماری افسردگی.. 28

6-3 پیشگیری و پیش بینی هزینه ها 28

7-3 خصوصیات دموگرافیکی جامعه آماری بیماران دارای اختلال افسردگی اساسی کلینیک بزرگمهر تبریز. 28

1-7-3 وضعیت تاهل. 29

2-7-3 نام بیمه گر. 30

3-7-3 عنوان شغلی.. 31

4-7-3 تحصیلات.. 33

فصل چهارم: روش‌شناسی تحقیق

1-4 مقدمه. 37

2-4 معرفی روش هزینه-اثربخشی داروهای ضدافسردگی سرترالین و سیتالوپرام. 37

1-2-4 شرح مدل. 37

2-2-4 جمعیت مورد مطالعه. 39

3-2-4 افق زمانی مطالعه. 39

4-2-4 اثربخشی و پیامد های اقتصادی.. 39

3-4 نحوه محاسبه نسبت هزینه-اثربخشی افزایشی از طریق درخت تصمیم گیری.. 40

1-3-4 معرفی.. 40

2-3-4هدف گذاری سوال پژوهش… 41

3-3-4طراحی درخت تصمیم گیری.. 41

4-3-4 محاسبه احتمال ها 43

5-3-4 مشخص کردن مقادیر برای بدست آوردن نتیجه. 43

6-3-4 میانگین گیری و ورق برگرداندن برای تخمین مقادیر انتظاری و خلاصه اقدامات در یک درخت تصمیم گیری فرضی.. 44

فصل پنجم: برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته‌ها

1-5 مقدمه. 47

2-5 محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بیماری افسردگی حاد. 47

3-5 محاسبه اثربخشی داروهای سیتالوپرام و سرترالین.. 51

4-5 طراحی مدل درخت تصمیم گیری اختلال افسردگی اساسی.. 52

5-5 جدول هزینه و اثربخشی و تجزیه و تحلیل آن. 57

7-5 تحلیل حساسیت.. 60

1-7-5 تحلیل حساسیت یک طرفه. 60

2-7-5 تحلیل حساسیت دوطرفه. 61

8-5 نتیجه گیری.. 64

فصل ششم: خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

1-6- مقدمه. 66

2-6- مروری بر خطوط کلی پژوهش… 66

3-6 بحث و نتیجه گیری.. 68

4-6 توصیه های سیاستی.. 69

5-6 پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 70

منابع و ماخذ. 71

 

1-1 مقدمه

  اختلال افسردگی اساسی[1] یکی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می‌شود؛ چیزی که از آن به عنوان “سرماخوردگی روانی” یاد می‌شود. افسردگی مجموعه‌ای از حالات مختلف روحی و روانی است که از احساس خفیف ملال تا سکوت و دوری از فعالیت روزمره بروز می‌کند. افسردگی اساسی واژه‌ای است که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا جهت مجموعه‌ای از علایم اختلال خلق در سال ۱۹۸۰ به کار رفت و پس از آن عمومیت یافت. افسردگی اساسی منجر به از کارافتادگی قابل توجه فرد در قلمروهای زندگی فردی و اجتماعی و اشتغال می‌شود و تعریف اختلال افسردگی اساسی به حمله افسردگی عمده ای که لااقل باید دو هفته طول بکشد. همچنین حملات افسردگی عمده باید دست کم 4 علامت از علایم تغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب و فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عودکننده مرگ یا خودکشی را داشته باشد. شیوع این بیماری در زنان دوبرابر مردان است. در مردان میزان ابتلا ۵-۱۲ درصد و در زنان ۱۴-۱۹ درصد است. سن بروز بیماری در حدود ۳۰ سالگی است.در یک نظرسنجی که در ایران انجام شد، ۳۴ درصد شرکت‌کنندگان دچار افسردگی بوده‌اند. (ویکی پدیا-2003)

از علایم این بیماری که در این تحقیق نیز جهت ارزیابی اثربخشی داروها از سنجش آنان استفاده شده میتوان به علایم زیر اشاره کرد: خلق افسرده یا بی علاقگی یا بی لذتی علایم کلیدی افسردگی است. بیمار ممکن است بگویداحساس اندوه، نومیدی، غمگینی، یا بی ارزشی می کند. این بیماران اغلب کیفیتی غیرقابل وصف، اما مشخص برای حالت مرضی خود قایل اند. بیماران اغلب علایم افسردگی را نوعی درد مشقت بار روحی توصیف می کنند. گاه از این شکایت می کنند که نمی توانند گریه کنند. حدود این بیماران به فکر خودکشی می افتند و حدود 15 تا 10 درصد از آنها دست به خودکشی می زنند. در عین حال گاه نیز برخی بیماران از افسردگیشان خبر ندارند، ولو اینکه از خانواده، دوستان و فعالیت هایی که سابقاً مورد علاقه شان بود، کناره گرفته باشند. تقریباً همه بیماران افسرده (97 درصد) از کم شدن انرژی خود که موجب اختلال در انجام وظایفشان مانند شغل، تحصیل و … می شود، شکایت دارند. انگیزه این بیماران برای قبول طرح های جدید کم شده است.

حدود 80 درصد این بیماران از اشکال در خواب، بویژه سحرخیزی(بی خوابی انتهایی)، بیدار شدن های مکرر در طول شب که طی آن دایم به مشکلات خود فکر می کنند، شاکی هستند. بسیاری از بیماران دچار کاهش اشتها و وزن می شوند. اما برخی نیز افزایش اشتها، افزایش وزن، و افزایش خواب پیدا می کنند. اضطراب از علایم شایع افسردگی است که حدود 90 درصد از آنها را گرفتار می کند. انواع و اقسام تغییراتی که در مصرف غذا و میزان استراحت این بیماران پیدا می شود، می تواند بیماری های طبی ای نظیر دیابت، افزایش فشار خون، و بیماری قلبی همراه با افسردگی را تشدید کند. غیر طبیعی بودن قاعدگی و کاهش علاقه و عملکرد جنسی از دیگر علایم افسردگی است. حدود50 درصد بیماران ذکر می کنند که علایمشان در طول روز تغییر می کند به این شکل که شدت آن در صبح بیشتر است و هرچه روز به غروب می روند، کمتر می شود.

این بیماری هم از وضعیت اقتصادی –اجتماعی تاثیر می پذیرد هم به علت این که تاثیر ویژه ای بر بهره وری می گذارد بر اقتصاد نیز موثر است بنابراین یافتن روش درمانی که هم اثربخشی بالایی داشته و هزینه-اثربخش نیز باشد می تواند سوال مهمی راجب این بیماری باشد همچنین بدست آوردن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم این بیماری نیز می تواند اطلاعات مهمی راجب هزینه های راجب کاهش بهره وری به ما ارائه نماید. در ادامه در بیان مساله سوالات تحقیق را بیشتر بررسی می نماییم.

2-1 بیان مساله

درچند دهه اخیر هزینه های کمرشکن بیماری ها و باراقتصادی که بیماری به جامعه تحمیل می کند در بحث های سیاسی اجتماعی داغ شده است ودر این راستا گسترش بیماری های روحی و رفتاری،در جهان توجه سیاستگذاران سلامت،اقتصاد دانان سلامت و اپیدمولوژیست ها را جلب کرده است درمیان این بیماری ها طبق اعلام موسسه جهانی بار  اقتصادی بیماری ها[2]  افسردگی دارای  بالاترین بار بیماری[3] می باشد واین سوال را بوجود می آورد که چرا افسردگی هزینه بر است، افسردگی درمیان بیماری های مزمن قرار دارد که هم نیروی کار و هم جامعه را درگیر کرده ، (Eaton et al, 1990-Kessler et al,1994) و معمولا بهره وری را نیز بشدت کاهش می دهد که ناشی از این واقعیت است که افسردگی معمولا در دهه های 20-30 که افراد دراوج بهروری قرار دارند افراد را درگیر میکند  و همچنین برروی موفقیت های تحصیلی و تخصصی که با بهره وری مرتبط است نیز اثر می گذارد.(Kessler et al-1995)

در یک سری از مطالعات اپیدمولوژیک منطقه ای و سازمان ملی بیماری های همزمان آمریکا هردو گزارش داده اند افرادی از جامعه که دارای علایم افسردگی می باشند پنج برابر بیش از دیگران دارای زمان تلف شده در حین انجام کار می باشند ،ودو مطالعه گسترده اپیدمولوژیکی نشان می دهد که هر فرد مبتلا به افسردگی حاد بصورت ماهانه تقریبا 200تا 400دلار برای هرکارگر بواسطه از دست دادن بهره وری از دست می دهد.همچنین مطالعات تجربی و طولانی ،بهبود در افسردگی با بهبود در انجام فعالیت های روزمره که معمولا توسط خود مریض گزارش می شود مرتبط می باشد(Simon et al, 2000)

از طرفی اکثر تصمیمات در بخش سلامت بطور مستقیم و یا غیر مستقیم تجزیه و تحلیل هزینه-فایده را در خود مستتر دارد ،یعنی در واقع همه سیاست گذاران در ذهن خود بدنبال پاسخی برای این سوالند که درچه نقطه ای هزینه های اضافی در خصوصی تصمیم خاص (مثل ارائه خدمات درمانی)از منافع حاصل از آن فراتر خواهد رفت اگر چه نمی توان در تمامی موارد کلیه موارد منافع و هزینه ها را کمی نمود،ولی اقتصاد دانان توانسته اند روش هایی را برای ارزیابی چنین تصمیماتی در قالب تحلیل هزینه-اثربخشی ارائه کنند(صباغ کرمانی-1380)

با روش تحلیل هزینه-اثربخشی[4] می توان هزینه ها و پیامد های راهکارهای مختلف درمان بیماری افسردگی ، لذا دو داروی متداول اختلال افسردگی اساسی[5] در درمان خط اول[6] این بیماری برای مقایسه هزینه های بیماری انتخاب شده اند که عبارتند از: سیتالوپرام[7] و سرترالین[8]

 پس از محاسبه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مداخله دارویی طی بررسی 6ماهه اول سال 1393 در جامعه بیماران زن مراجعه کننده  به کلینیک بزرگمهر تبریز و ارزیابی اثربخشی از طریق کاهش علایم افسردگی ،تحلیل هزینه اثربخشی اجرا شده و داروی هزینه-اثربخش تر انتخاب و تحلیل حساسیت انجام خواهد شد.امید است با اجرای این طرح کمکی برای برآورد هزینه های این بیماری بر جامعه علی الخصوص بهره وری شده همچنین تصمیم گیران و سیاست گذاران  را در انتخاب هزینه-اثربخشترین روش درمان یاری نماید.

2-1 ضرورت و اهمیت موضوع

در حال حاضر با توجه به بالا بودن میزان معلولیت بیماری افسردگی در سطح جهانی و شیوع بالای بیماری های روانی در ایران و و عدم پوشش داروی های ضد افسردگی این مطالعه از طرف بیمه ها در ایران که با توجه به مزمن بودن این بیماری اثر ویژه ای در کاهش بهره وری،  و افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این بیماری برای جامعه و خانواده ها دارد و با توجه به عدم بررسی هزینه-اثربخشی داروهای ضدافسردگی در ایران تا بحال، با توجه مطالعه پژوهشگر در این زمینه،مطالعه آن ضروری بنظر می آید.

3-1 اهداف تحقیق

هدف اصلی:مقایسه هزینه-اثربخشی دو ضدافسردگی سرترالین و سیتالوپرام در درمان بیماران اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به کلینیک بزرگمهر تبریز

اهداف فرعی:

1)تعیین هزینه درمان اختلال افسردگی اساسی با سرترالین

2) تعیین هزینه درمان اختلال افسردگی اساسی با سیتالوپرام

3) تعیین اثربخشی داروی سرترالین در درمان اختلال افسردگی اساسی

4) تعیین اثربخشی داروی سیتالوپرام در درمان اختلال افسردگی اساسی

5) محاسبه نسبت هزینه اثربخشی افزایشی

6) انجام آنالیز حساسیت

اهداف کاربردی:نتایج این مطالعه می تواند در اختیار تصمیم گیران حوزه سلامت،پزشکان و سیاست گذاران  جهت استفاده در تخصیص بهینه منابع قرار گیرد.

4-1سوالات تحقیق

1)کدامیک از دو داروی سرترالین و سیتالوپرام هزینه-اثربخشی پایین تری دارد؟

2)هزینه درمان با داروی سرترالین چقدر است؟

3)هزینه درمان با داروی سیتالوپرام چقدر است؟

4)اثربخشی درمان با داروی سرترالین چقدر است؟

5)اثربخشی درمان با داروی سیتالوپرام چقدر است؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  145

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com