پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 


انگول[1] و همکاران (2010) در تحقیقی که به بررسی تأثیر تمرین هوازی اینتروال بر عملکرد اختلال قلبی نوجوانان چاق می‌پرداخت قبل و بعد از 3 ماه تمرین یافته‌های خود را با نوجوانان لاغراندام مقایسه نمودند. برای اندازه‌گیری توان هوازی بیشینه از ارگواسپیرومتری (تنفس سنجی) و برای سنجش عملکرد قلب از الکتروکاردیوگرافی بهره گیری گردید. شرکت کنندگان 10 نوجوان چاق با سن متوسط 8/14 سال و شاخص توده بدن 5/33 و ده نوجوان لاغر با سن متوسط 9/14 سال و شاخص توده بدن 4/20 بودند. تمرین هوازی اینتروال در مدت 40 دقیقه با 90 درصد ضربان قلب بیشینه در 4 مرحله با 4 دقیقه استراحت بین هر مرحله، به مدت 2 روز در هفته برای 13 هفته توسط نوجوانان چاق انجام گردید و گروه کنترل فعالیتی نداشتند. در پایان حجم دیاستولی بطن چپ، حجم ضربه‌ای و توان هوازی بیشینه (حداکثر اکسیژن مصرفی) اندازه‌گیری گردید و نتایج حاصله نشان داد که توان هوازی بیشینه نوجوانان چاق که 4/41 درصد کمتر از نوجوانان لاغر اندام بود، پس از مداخله تا 6/8 درصد افزایش یافت (P = 0/008) و در آنها تمرین هوازی اینتروال، کسر تزریقی (مقدار خون تلمبه شده در هر ضربان) را افزایش داد اما در مقایسه با لاغر اندام‌ها کمتر بود و در ضمن محتوای چربی حدود 2 درصد (P = 0/005) در نوجوانان چاق کاهش یافته بود. لذا نتیجه گیری گردید که تمرین هوازی اینتروال تقریباً عملکرد سیستولی و دیاستولی مختل قلب را در نوجوانان چاق بهبود بخشیده و تقویت می‌کند که این نتایج می‌تواند جهت برنامه‌های غلظت ایپوپروتئین با چگالی بالا (28/0 ± 34/1 تا 124 ± 24/1) میلی‌مول، P = 0/034 وجود نداشت. تمرین دو سرعت اینتروال هوازی، استراتژی مؤثر و کارآمدی برای کاهش چربی بدن می باشد که در عین حال توان هوازی حداکثر سرعت دویدن و توده بدون چربی را نیز در زنان جوان سالم افزایش می‌دهد (هزل، 2014).

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

کیتنیگ[2] و همکاران (2006) در پژوهش خود به اثر تمرین تداومی در مقابل تمرین اینتروال با شدت بالا بر بهبود توزیع چربی در بزرگسالان دارای اضافه وزن پرداختند و به طور تصادفی 38 نفر را که قبلاً فعالیت ورزشی نداشته‌اند را انتخاب و از نظر توانایی کار و ترکیب بدنی، قبل و بعد از 12 هفته مداخله تمرینی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و از اطلاعات به دست آمده نتیجه‌گیری گردید که تمرین اینتروال با شدت بالا را می‌توان به عنوان روشی کارآمد و از نظر زمان مقرون به صرفه، برای دست یافتن به فواید تناسب اندام نسبت به تمرین‌های تداومی رایج در افراد غیر فعال دارای اضافه وزن در نظر گرفت (کیتینگ، 2006).


در تحقیقی که توسط توماس و همکاران (1984) در ارتباط با بررسی تأثیرات برنامه‌های مختلف دویدن بر VO2 max انجام گردید به مقایسه تأثیر دو تداومی هوازی و دو تناوبی هوازی بر 59 مرد و زن فعال 32-18 ساله پرداخته گردید و نتایج نشان داد که تمرین تناوبی برای افزایش توان هوازی سودمندتر از تمرین تداومی در جوانان می باشد که از آمادگی جسمانی نسبتاً مطلوب و خوبی برخوردار می‌باشند.


فاکس[3] و همکاران (1974) در تحقیق خود به بررسی اثر شدت و مسافت در برنامه‌های تمرینی اینتروال بر توان هوازی پرداختند و با ارزیابی عملکرد سه گروه تمرینی (1) با شدت بالا ، مسافت کوتاه (2) با شدت پایین، مسافت


[1]. Engul


[2]. Keating


[3]. Fox

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه با موضوع : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله