پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


 


هستند از جهاتی اختلاف دارند و از جهاتی اشتراک، که آن جهات در جای خود باید بررسی گردد.البته مترادف این لغت «الاسوه و الاسوه نمونه، سمبل، الگو».[1] می باشد.


« وَ عِنْدنا المثالُ الافلاطونی          لِکُلّ   نُوعٍ   فردهُ  العقلانی


کُلُّ کمالٍ فیِ الطلسمِ وَزَّعه           مِن جَهَهٍ بنحوِ اَعلی جَمَعَه


ترجمه : مثال افلاطونی از نظر ما برای هر نوعی که افراد عقلانی دارد ثابت و مسلّم می باشد و هر کمالی که در افراد عالم طبیعت و خارج بوده و بطور منتشر و پراکنده بین آنها می باشد بنحو وحدت و بطور بساطت در این مُثُل موجود می باشد.»2


« مقصود از طلسم افراد طبیعی و خارجی هستند و آن بر دو قسم می باشد:  • متعدد الافراد که آن موجودات عالم عناصر و امهات اربعه باشد که در تحت هر نوعی افراد متکثری واقعست زیرا نوع بشر ، احجار، نباتات و غیره.
  • غیر متعدد الافراد که آن افلاک باشد چه آنکه در تحت هر نوعی از یک فرد بیشتر موجود نیست و عبارت «من نوعه» بقسم اول و «شخصه المنحصر فیه» بقسم دوم اشاره می باشد.»3


« وَ السِّرُ  سَوغُ  اَخْذِ  مَفهوماتِ          مِنَ  الوجودِ  الاحدیّ   الذّاتِ


کَالنفسِ فِی الذاتِ قُواها  حاویه          بوَحدهٍ   فی  قُوهٍ  وَ  هِیَ هِیهَ


لِبَدنٍ    کَما      بِها       وقایه           بِکلّ    ناسوتٍ    لَهُ    عِنایَهٌ


ترجمه : سر اشتمال مثل در عین وحدت و بساطت بر تفاصیل اوصاف اجسام این می باشد که مفاهیم اوصاف متخالفه در مثل از وجودی انتزاع و اخذ شده که احدی الذات می باشد مانند نفس ناطقه که قوای ظاهره و باطنه اش بجهت واحده بسیطه ای که بین آنها حکمفرماست در یک قوه اختصار شده که آن قوه همان نفس می باشد.بواسطه نفس بدن حفظ می گردد و برای مثل افلاطونی تدبیر و عنایتی می باشد نسبت به تمام موجودات عالم ناسوت.»4


« فَذی مِنَ المخروطِ مِثلُ  القاعدهِ            وَ  ذاکَ  نُقطهٌ  لِکُلٍ  واجدهُ


[1]– منجدالطلاب، ترجمه : محمد بندر ریگی، ص 7


2– محمدجواد ذهنی تهرانی، فصول الحکمه، ج 3، ص 1445.


3– همان، ص 1446.


4– همان، ص 1447.


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>