پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


4- دیدگاه ملاصدرا در باب مثل و تأثیر آن در معرفت شناسی صدرایی چیست؟


 


پاسخ های اجمالی به سؤالات :


پاسخ سؤال 1 : با در نظر داشتن اینکه متعلق معرفت مجردات هستند اثبات یک سلسله عرضی از عقول می باشد که نسبت به یکدیگر علیت ندارند و حقیقت افراد مادی عالم دیگر می باشد که آن عقول تدبیر کننده ی افراد مادی هستند.


پاسخ سؤال 2 : با در نظر داشتن مغایرت اتحاد و عینیت، به یک اعتباری اتحاد می تواند هم ما    هوی باشد و هم وجودی.


پاسخ سؤال 3 :  مثل موجوداتی عینی و مجرد هستند که ذهن قادر می باشد روگرفتی از آن موجودات اعتبار نماید.


پاسخ سؤال 4 : صدرالمتالهین از مثل تحت عناوین مجردات تام و مثل نوریه تعبیر می نماید و تأثیر آن در معرفت شناسی با در نظر داشتن تشکیک وجود و اصالت داشتن وجود روشن می گردد.


 


1.1. 3- پیشینه تحقیق :


در بررسی پیشینه ی تحقیق می توان به طور اختصار این گونه بیان داشت هرچند از سقراط آثاری به صورت نوشتار در دست نیست ولی می توان این گونه داوری نمود که سقراط با تعاریف کلی سر و کار داشت و می خواست از هر چیزی تعریفی ثابت به دست آورد. فردریک کاپلستون در کتاب تاریخ فلسفه به دیدگاه سقراط می پردازد و چنین می آورد که سقراط به این حقیقت توجه کرد که مفهوم کلی یکسان باقی می ماند. جزئیات ممکن می باشد تغییر کنند لیکن تعریف ثابت می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه : بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

لازم به یاد آوری می باشد که افلاطون همان طوری که در بحث های اینجانب آمده می باشد آنها را تنها مفاهیم نمی داند بلکه بیان می دارد که آنها دارای عینیت هستند.


ارسطو یکی از مخالفین سرسخت مثل می باشد که دلایلی را بیان داشته می باشد که در کتاب تاریخ انتقادی فلسفه یونان نوشته استیس آمده می باشد مهمترین اعتراض ارسطو به نظریه ی مثل، که از هر لحاظ همه ی ایرادهای دیگر را در خود جمع نموده می باشد آن می باشد که بنا بر فرض این نظریه، مثل ذات اشیاء هستند ولی با این حال  

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>