پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


تکه ای از متن پایان نامه :


 الف ) تحقیقات پیشین


1) تحقیقات انجام شده در جهان


یکی از اولین مطالعات مؤثر در زمینه ی تعهد شغلی ، تحقیقی می باشد که توسط لوداهل و کیجنر  در سال 1965 به مقصود اندازه گیری مشارکت شغلی کارکنان روی نمونه ای شامل 137 پرستار ، 70 مهندس و 46 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت انجام گرفت . نتایج این پژوهش نشان داد که بالاترین میزان مشارکت شغلی  مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و پایین ترین آن مربوط به  پرستاران بوده می باشد و به طور کلی، میزان مشارکت شغلی این سه گروه بیش از سطح متوسط بوده می باشد.


در پژوهشی که در سال 1997 توسط انگرسول و همکارانش  تحت عنوان (( تأثیر حرفه ای شدن معلمان بر تعهد آنان )) بر روی معلمان ابتدایی و راهنمایی آمریکا انجام گرفت ، نشان می دهد بین حرفه ای شدن معلمان و تعهد آنان ارتباط ی معنی دار هست .( واحدی ،1381)


– در مطالعه ای که توسط اسمیت در سال 1993 درمورد ی ارتباط بین مشارکت کارکنان و موفقیت های 14 شرکت انگلیسی انجام پیدا نمود ، مشخص شده که مهمترین عوامل موفقیت این شرکت ها تعهد بالا و مشارکت قوی کارکنان در انجام وظایف محوله بوده می باشد . ( واحدی ، 1381)


– الوی اورت و فلین در پژوهشی با عنوان (( طرح چند بعدی وابسته به تعهد شغلی )) دریافتند که شاخص های مکانی (شغلی ) ( سرپرستی ، اعتماد ، حس همدردی ، شناخت ، انصاف و نوآوری ) به خوبی متغیرهای محصولی ( تعهد، خستگی ؛ اشتیاق برای ترک کردن ، امنیت ، نظارت و رشد ) به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از ویژگی های فردی ( سن ، جنس ، وضعیت تأهل، تحصیل ، وابستگی ها ) اقدام          می کنند.


در مورد ویژگی های شخصی ، فقط جنس همبستگی معنی دار با تعهد شغلی را نشان می دهد.


و این پژوهش منجر به تأیید بیشتر این دیدگاه می گردد که متغیرهای مکانی ( شغلی) و محصولی به عنوان پیش بینی کننده بهتری نسبت به متغیرهای شخصی برای تعهد شغلی هستند و تمام متغیرهای مکانی 

 
 
 
 

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر]]>