پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


تکه ای از متن پایان نامه :


 

آفرینشگری به عنوان نیروی حیاتی[1]                                                                                         


یکی از نتایج نظریه ی تکامل داروین این بود که آفرینشگری انسانی ، نماینگر نیروی خلاقی  می باشد که در ذات خود زندگی ،نهفته می باشد . هر چند که ماده بی جان ، از این دیدگاه غیر خلاق می باشد (همیشه هستی های[2] مشابهی مانند اتم ها و ستارگان تولید کرده می باشد )اما تکامل حیاتی ، اساساً خلاق می باشد زیرا پیوسته انواع تازه ای را به وجود آورد. یکی از پیشتازان این نظریه ،بیولوژیستی به نام ادموند سینوت[3] می باشد.


وی معتقد می باشد که زندگی ،خلاق می باشد زیرا خود را سازمان می دهد ،تنظیم می کند و پیوسته دست به ابداع می زند.(نلر ،1379)


 


آفرینشگری به عنوان نیروی کیهانی                                                                                        


آفرینشگری بشر ، به عنوان تجلی نیروی خلاق نهفته در تمامی موجودات  تلقی شده می باشد.همان گونه که هر چیزی در گیتی خود را بی وقفه خلق می کند.فراگیر نیز پیوسته طبیعت[4] خود را شکوفا[5] می سازد.


معلم می تواند از دو راه مهم ، نیروی طبیعی آفرینشگری را تقویت کند . یکی از این کارها ، انتخاب روش ها و مطالب صحیح  تربیتی به گونه ای می باشد که فرایند آموزشی را بیشتر کارامد کند.


معلم مطالب غیر ضروری را وجین می کند . بنا به گفته وایت هد ، برای آموزش ، صراحت ضروری می باشد. راه  دیگر عبارت از برانگیختن شور وذوق دانش آموز می باشد. علاقه ی دانش آموز ،هر از گاهی کم می گردد ، به ویژه هنگامی که دقت فراوان لازم می باشد . هنگامی که انگیزه ی ذاتی دانش آموز برای پژوهش ضعیف می گردد ، معلم بایستی آن را تقویت کند.


می باشد از شکل دادن به تداعی ها به صورت ترکیبات تازه و مفید که پاسخگوی الزامات خاصی باشد . هر چه عناصر ترکیب تازه غیر مشابه تر از یکدیگر باشند ،فرایند مربوط خلاق تر خواهد بود.


اساس نظریات مکتب رفتارگرایی نیز نشأت گرفته از تداعی گرایی می باشد . اسکینر[6] و سایر رفتار گرایان مانند وودمن[7] رفتار خلاق را عبارت از رفتاری می دانند که از طریق تقویت های محیطی فرا گرفته شده می باشد.


[1] – Life force


[2] – Entity


[3] – Edmund sinnote


[4] – Nature


[5] – Realize


[6] – Skinner


[7] – Woodman

 
 
 
 

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر]]>