پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 « دوم اینکه مثل  کلی هستند.یک صورت مثالی ، چیزی خاص و جزئی نیست.صورت مثالی اسب ، این اسب یا آن اسب نیست.بلکه مفهوم عام همه اسب ها ، یعنی آن اسب کلی می باشد.به همین دلیل ، در دوران جدید ، مثل اغلب کلیات نامیده می شوند.


سوم اینکه مثل ، چیز(شیء) نیستند بلکه اندیشه اند.چیزی به عنوان «اسب کلی» وجود ندارد.اگر وجود داشته باشد باید بتوانیم آن را در جایی بیابیم و در این صورت آن به جای کلی ، شی ای خاص و جزئی خواهد بود.اما وقتی مثل را اندیشه می نامیم از دو اشتباه باید به دقت اجتناب کنیم:


اول این گمان که مثل ، اندیشه های یک شخص هستند ؛ به عنوان مثال آنها اندیشه های شما یا اندیشه های من هستند.دوم این گمان که آنها اندیشه هایی در ذهن خداوند هستند.این دو دیدگاه هر دو اشتباه می باشد گمان پوچ و بی معناست که اندیشه های ما می توانند علت جهان باشند.تصورهای ما در واقع ، روگرفت هایی از مثل هستند ، ولی خلط کردن آنها با خود مثل ، در نظر افلاطون به همان اندازه بی معنی می باشد که تصور خود را از یک کوه با خود کوه اشتباه بگیریم.آنها اندیشه های خداوند نیستند.در حقیقت گاهی از آنها همچون «ایده هایی در ذهن الهی» سخن گفته شده می باشد اما این یک بیان مجازی می باشد »1


«چهارم اینکه هر صورت مثالی ، واحد می باشد یکی در میان بسیار.صورت مثالی بشر یکی می باشد هر چند افراد بشر بسیارند.برای هر طبقه از اشیاء بیش از یک صورت مثالی نمی تواند وجود داشته باشد.اگر مثل متعددی از عدالت موجود باشد ، ما باید در جست و جوی عامل مشترک میان آنها باشیم و خود این عنصر مشترک ، یگانه صورت مثالی عدالت را تشکیل می دهد.


پنجم آنکه ، مثل تغییرناپذیر و فساد ناپذیرند.مفهوم ، همان تعریف می باشد و نکته اساسی در یک تعریف آن می باشد که باید همیشه یکسان باشد.هدف تعریف ، مقایسه اشیای جزئی و در یافتن این می باشد که آیا آن چیزها با این تعریف مطابقت دارند یا نه.ولی اگر تعریف مثلث روز به روز متفاوت گردد ، آن تعریف بی فایده خواهد بود ، زیرا  ما هیچگاه نمی توانیم بگوییم آیا فلان شکل خاص یک مثلث می باشد یا نه.


ششم آنکه ، مثل ذات همه چیزند.تعریف ، آن چیز که را برای یک چیز ذاتی می باشد ، به ما ارائه می دهد.اگر ما بشر را به حیوان عاقل(ناطق) تعریف می کنیم ، به آن معناست که عقل غیر از ذات دست آورد.معرفت تنها به شرطی امکان پذیر می باشد که موضوعش در برابر ذهن ثابت مانده و دائمی و تغییر ناپذیر باشد.بنابراین معرفت موجود ، معرفت مثل می باشد.»[1] باتوجه به عباراتی که گذشت، یعنی ویژگیهای مثل ، بایستی گفت که این پژوهنده به شیوه انتزاعی به مطالعه مثل پرداخته می باشد. در ادامه عبارت بایستی گفت مانند ویژگیهای مثل مقصود از کلی بودن هیچگاه بدین معنی نیست که صرفآ تنها مفهوم اند یعنی بر افراد متعدد صدق می نماید اگر چنین باشد آن وقت تنها مفاهیمی ذهنی اند که در خارج وجود ندارند در حالی که با در نظر داشتن مبانی1–  والتر ترنس استیس، تاریخ انتقادی فلسفه یونان، ص 181.


[1]– والتر ترنس استیس، تاریخ انتقادی فلسفه یونان ، ص 184.


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>