پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق : واترمارکینگ تصاویر دیجیتال

0 Comments

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : واترمارکینگ تصاویر دیجیتال براساس تبدیل کسینوس گسسته و تبدیل موجک گسسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق ‐ الكترونیك
عنوان :
واترماركینگ تصاویر دیجیتال بر اساس تبدیل كسینوس گسسته و تبدیل موجك گسسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسان ههای الكترونیكی افزایش یافته است؛ چرا كه نسخه برداری از داده ها بدون هیچ افت كیفیت و با هزینه ای بسیار اندك امكان پذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دست كاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تازه تری یافته است. در این میان واترماركینگ تصاویر دیجیتال می تواند به عنوان یک روش بسیار مناسب برای جلوگیری از مشكل حق كپی رایت به كار گرفته شود.
عمل واترماركینگ را می توان با طرح های مختلفی انجام داد، یكی طرح واترماركینگ كور و دیگری طرح واترماركینگ غیر كور م یباشد. طرحی كه برای استخراج واترمارك از تصویر واترمارك شده تنها به كلید رمز احتیاج دارد طرح كور نامیده م یشود. در طرح كور، دیكودر یا آشكار ساز برای استخراج واترمارك احتیاج به تصویر اصلی ندارد اما طرح غیر كور برای استخراج واترمارك علاوه بر كلید رمز(دانستن مراحل درج واترمارك) به تصویر اصلی احتیاج دارد.
در ادامه مراحل كلی كار یک طرح واترماركینگ كور مقاوم تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تبدیل موجك گسسته اشاره می شود می شود كه از قسمت های مختلفی از جمله فرایند درج واترمارك، فرایند استخراج واترمارك، مورد ارزیابی قرار دادن كیفیت تصویر واترمارك شده با بهره گرفتن از نرخ حداكثر سیگنال به نویز PSNR، درستی و وجود واترمارك با بهره گرفتن از همبستگی یكنواخت NC و نتایج تجربی تشكیل شده است.
فرایند درج واترمارك شامل بخش های تبدیل موجك گسسته، تعبیه واترمارك و عكس تبدیل موجك گسسته می باشد و فرایند استخراج واترمارك علاوه بر تبدیل موجك گسسته از بخش آشكارسازی واترمارك تشكیل شده است. در فرایند درج و استخراج واترمارك، تعبیه و آشكارسازی واترمارك مهمترین بخش می باشند. مقاوم بودن طرح واترماركینگ به بخش تعبیه واترمارك مربوط می باشد كه در این بخش با انتخاب ضرایب مهم موجك و یک سری تغییرات روی ضرایب موجك كه این تغییرات می تواند با بهره گرفتن از سیستم بینایی انسان، چندی سازی، بلوكی كردن، دسته بندی و یا غیره انجام شود مقاومت واترمارك را در برابر حملات معمول پردازش تصویر بالا برد. مقاوم بودن طرح واترماركینگ در بخش نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در بخش نتایج تجربی تصویر واترمارك شده را تحت حملاتی از قبیل فشرده سازی تصویر، نویز گوسی، نویز اضافی، چرخش، تعدیل هیستوگرام و غیره مورد آزمایش قرار می دهیم و صحت درستی و وجود واترمارك را پس از این حملات از طریق همبستگی یكنواخت NC مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این پروژه سعی خواهد شد كه طرح پیشنهادی در برابر این حملات مقاوم باشد. هدف از طرح پیشنهادی، حفاظت در برابر كپی رایت محصولات دیجیتال است واكثر محققان بر این باورند كه واترماركینگ این مشكل را به خوبی برطرف م یكند. لذا ما در این پروژه سعی خواهیم كرد تا با بهره گرفتن از پردازش تصویر و تبدیل موجك گسسته به پیاده سازی این سیستم مقاوم اقدام نمائیم.
فصل اول
مقدمه
با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسانه های الكترونیكی افزایش یافته است؛ چرا كه نسخ هبرداری از داده ها بدون هیچ افت كیفیت و با هزینه ای بسیار اندك امكان پذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دست كاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تاز هتری یافته است. استفاده از سیستم های رمزنگاری قدیمی این امكان را به وجود م یآورند كه تنها دارنده ی كلید بتواند متن رسانه ی رمز شده را مشاهده كند، ولی در چنین حالتی نیز پس از رمزگشایی داد هها، امكان استفاده غیرمجاز از آن وجود خواهد داشت. بنابراین روش های قدیمی رمزنگاری برای جلوگیری از استفاده ی غیر مجاز حملات بد اندیشانه كارایی لازم را نخواهند داشت. در این شرایط گنجاندن داده، به صورت غیرمحسوس، برای جلوگیری از استفاد ههای غیرمجاز از پتانسیل تجاری بالایی برخوردار است. برای غلبه بر این مشكل، واترماركینگ دیجیتال مطرح شده است. واترماركینگ (فیزیكی) كه در زبان فارسی به چاپ سفید ترجمه شده است، طرحی است كه علاوه بر طرح زمینه، به صورتی غیر محسوس بر روی اسناد كاغذی چاپ می شود و با كمك رنگ روشن تر و یا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤیت می باشد.
واترماركینگ عمل پنهان سازی یک سری اطلاعات در محدوده یک تصویر، صوت، ویدئو و یا هر سیستم رسان های دیگر در محیط كاری خودش است. به دلیل اینكه محافظت از حق كپی امروزه اهمیت زیادی پیدا كرده است اكثر محققان بر این باورند كه این مشكل حق كپی را به خوبی برطرف می كند. بنابراین، افزایش ناگهانی علاقه به واترماركینگ احتمالاً به علت حفاظت در مقابل كپی رایت محصولات دیجیتال است.
واترماركینگ دیجیتال رابطه ی نزدیكی با نهان نگاری و پنهان سازی داده دارد. ولی با این حال، بسته به كاربردهایی كه دارد، تفاو تهایی نیز مشاهده می شود. لذا در عین حال كه می توان از مفاهیم مشابه در نهان نگاری برای ارزیابی الگوریتم های واترماركینگ بهره گرفت، نباید از تفاوت هایی كه در عمل بین آن ها وجود دارد، غافل بود.
تعداد صفحه : 103
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=143742]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *