دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چندوجهی، حمل‌ونقل، انتقال، می‌باشد، اطلاعات، بین‌الملل

و سرعت بارگیری بسیار بالا می‌رود در نتیجه باعث افزایش سرعت و کاهش زمان می‌شود. (Freight, 2014)

<br />

انبارها و محوطه‌های نگهداری کانتینر
یکی از بخش‌های مهم در ترمینال‌های کانتینری محل نگهداری کانتینر و یا انبار کانتینر می‌باشد. عموماً کانتینرهای قبل از ترک ترمینال در محوطه‌های مخصوص جهت انجام فرایند بارگیری انبارش می‌شوند. همچنین کانتینرهایی که تخلیه می‌شوند و کالای آن متعلق به دو یا چند صاحب کالا باشد، در این انبارها تفکیک و به صاحبان آن تحویل داده می‌شود.همچنین در محوطه انبار عملیات ارزیابی گمرکی کانتینرها نیز انجام می‌شود.
حمل و نقل چند وجهی با استفاده از شیوه‌های مختلف به حمل کالا می‌پردازد در نتیجه در ابتدا و انتهای این نوع سرویس حمل جهت انجام تشریفات گمرکی نیازمند انبار و چینش کانتینر در محوطه‌های مخصوص به خود می‌باشند. همان‌طور که در شکل (3-4) پیداست طبق گفته (D Este,1996) می‌توان انبار را نقطه ابتدایی و انتهایی در سیستم حمل و نقل چند وجهی دانست.
مقصد
مبدأ
انبار جاده/ راه آهن ترمینال حمل دریایی ترمینال جاده/راه آهن انبار
شکل 3 4: جایگاه انبار در زنجیره حمل و نقل چندوجهی ( منبع: D’ Este, 1996)
با توجه به جدول (3-4) می‌توان ابعاد انبارهای ترخیص کالا را به‌صورت زیر بیان کرد.
جدول 3 4: ویژگی‌های انبارهای ترخیص کالا (منبع: UNCTAD, 1990)
انبار ترخیص کالا از گمرک داخلی
(ICD) تجهیزات حمل و نقل کانتینر
نواحی جهت چینش کانتینر
دسترسی به جاده و راه آهن

روساخت و الزامات مدیریتی حمل و نقل چندوجهی
پس از ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمل و نقل چند جهت ایجاد تقاضای مورد نیاز این سیستم می‌بایست به موضوع روساخت‌های این سیستم پرداخت تا با ارائه فواید این سیستم راه را برای ارائه دهندگان و مشتریان این سرویس هموار ساخت.
بازاریابی
یکی از اجزای مؤثر در افزایش تقاضا پس از عرضه سیستم حمل و نقل چند وجهی تحلیل و رقابت در شبکه‌های حمل و نقل چند وجهی می‌باشد. با رشد سیستم‌های حمل و نقل در جهان و ظهور شرکت‌های عظیم خود باعث به وجود آمدن رقابت شدید در سیستم‌های حمل و نقل چندوجهی جهت ارائه خدمات با کمترین هزینه شده‌اند در نتیجه تحلیل رفتارهای شبکه‌های حمل و نقل چند وجهی امری مهم در افزایش تقاضا این سرویس لجستیکی می‌باشد (Hendrik & Verhoef, 2012).
بازاریابی نیز عاملی تأثیر گذار در توسعه بنادر دارند، چرا که افزایش ظرفیت‌های بندر ، ارتباط متقابل و تنگاتنگی با افزایش مشتریان دارد. بدین معنا که افزایش مشتریان نیازهای جدیدی را ایجاد می‌کند که به طبع آن بندر باید ظرفیت‌های خود را افزایش دهد. با ورود به سیستم حمل و نقل چند وجهی، بندر باید به دنبال جذب مشتریان جدید برای خود باشد. بازار یابی در واقع حرکتی است برای پیوند آگاهی‌ها و تجارب گذشته با گرایش‌ها و تحولات امروز که باید با به وجود آمدن رقبای قوی در منطقه، به این امر توجه خاصی را مبذول نمود. در این میان تحقیقات به‌عنوان یک وسیله ضروری قلمداد شده است و آگاهی از ویژگی‌های بازار و رفتار مصرف کنندگان و نیازهای آنان، شناسایی رقبا و غیره زمینه‌های است که باید به آنان توجه نمود. (ترمینال کانتینری, 1388)
تسهیلات تجاری
یکی از معضلات بسیار مهم در تجارت بین‌المللی که هر کشور با آن گریبان گیر می‌باشد رویه‌ها و قوانین تجارتی می‌باشد همچنین در بعضی موارد سرعت محموله‌ها از سرعت اسناد حمل و نقل پیشی گرفته است. به عبارت دیگر در بسیاری موارد و در مسیرهای خاص کالاها قبل از اسنادشان می‌رسند که باعث به وجود آمدن سرویس‌هایی جهت انجام امور بارنامه‌ای و اسناد حمل و نقل شده‌اند اما این راه حل مناسبی جهت انجام تسهیلات تجاری نمی‌باشد در نتیجه سازمان برنامه ریزی تسهیلات تجاری بین‌المللی به استاندارد سازی و ساده سازی اسناد حمل و نقل روند تجارت بین‌الملل پرداخته است.طبق سازمان برنامه ریزی تسهیلات تجاری بین‌المللی ساده سازی روند جریان اطلاعات در تجارت بین‌الملل در سه سطح صورت می‌گیرد: (Banomyong, 2000)
ساده سازی : کاهش دادن مقدار اطلاعات مورد نیاز توسط مسئولین به حداقل ممکن. که این رویه به‌وسیله برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. ساده سازی باید هم در رویه‌های مورد نیاز و هم در اسناد صورت بپذیرد.
عادی سازی : کاهش انواع تشریفات ، روش‌ها و اسناد در دو سطح ملی و بین‌المللی.( به‌عنوان مثال، رویه‌های تجارت می‌بایست در دو کشوری که در حال تبادل هستند همتراز و مشابه باشند) که مشکلات اصلی این عادی سازی بر موضوعاتی همچون اسناد حمل و نقل ، اینکوترمز ها و شرایط پرداخت می‌باشد.
هماهنگ سازی : هماهنگ کردن رویه‌های حمل و نقل و روان سازی انتقال داده‌ها با استفاده از سیستم ای دی آی . چنین تغییری، از اسناد کاغذی به الکترونیک در انتقال اطلاعات بسیار دشوار می‌باشد اما تا حد بسیار زیادی می‌تواند در تسهیل تجارت نقش مهمی را ایفا نماید.
گمرک
سازمان دولتی است که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد. گمرک به‌طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده را انجام می‌دهد.در تمامی کشورها گمرکات نقش بسیار مهمی را در اجرای قوانین تجارت ایفا می‌کند. به‌طور کلی نقش گمرک شامل موارد زیر می‌باشد:
الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود
معافیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود
حقوق و عوارضی که وضع شده است را به‌طور صحیح وصول نماید.
با توجه به تعریفات گفته شده از گمرک، می‌توان نتیجه گیری کرد که در صورت ورود سیستم حمل و نقل چند وجهی ، گمرک کشور نیز می‌بایست فعالیت‌ها ، تشریفات گمرکی، قوانین حمل و نقل و تمامی موارد را مطابق با سیستم حمل و نقل چندوجهی نماید در غیر این صورت این سیستم با مشکل عمده‌ای در ورود و خروج سریع کالا مواجه می‌ش ود. (سازمان بنادر, 1393)
مدیریت ارتباطات و اطلاعات
با توجه به مطالعات (Wong, 1997) پیاده سازی تبادل الکترونیکی اطلاعات در جریان حمل‌ونقل کالاها در تمامی شیوه‌های جا به‌جای کالا، به‌عنوان یک جز ضروری در عملیات حمل‌ونقل چندوجهی شده است؛ که به‌نوبه خود باعث حمایت حمل‌ونقل چندوجهی از کشتیرانی‌ها جهت استفاده آسان از یک بارنامه می‌شود.
طبق نظر (Bresford, 2009) نقش اطلاعات و ارتباطات در شرایط زمانی و مکانی که در آن نیاز به همکاری و هماهنگی در تمامی سطوح عملیاتی وجود دارد شدت می‌یابد. اسناد حمل‌ونقل مختلفی ممکن است در یک عملیات حمل‌ونقل چندوجهی مورد استفاده قرار گیرد که شامل چگونگی تقسیم مسئولیت در سر تا سر حمل‌ونقل می‌شود. در حمل‌ونقل چندوجهی تنها یک اپراتور با یک سند حمل‌ونقل چندوجهی می‌تواند تمام مسئولیت جریان حمل بار را بر عهده گیرد و آن را سازمان‌دهی کند.
حمل و نقل چندوجهی در تمامی جنبه‌های حمل تحت یک اپراتور و با مسئولیت اپراتور صورت می‌گیرد بدین معنی که خود مسئول مدیریت و هماهنگی در تمامی شیوه‌های حمل می‌باشد و می‌بایست بهترین مسیر و کمترین هزینه را مد نظر قرار دهد و این موضوع بیانگر این است که با ساده سازی اسناد و استفاده از خدمات الکترونیکی داده‌ها به هماهنگی بخش‌های حمل و نقل بپردازد. جریان اطلاعات در حمل و نقل چندوجهی را می‌توان در شکل (3-5) بیان کرد.

مقصد
مبدأ
تحویل کالا دستورالعمل تحویل اظهارنامه بار صورتحساب بارنامه رزرو
شکل 3 5: جریان اطلاعات در حمل و نقل چندوجهی (منبع: D’Este, 1996)
مقررات زدایی
ورود سیستم حمل و نقل چند وجهی در زنجیره حمل و نقل ابعاد جدیدی از تجارت را به وجود می‌آورد درنتیجه جهت اجرای این نوع سرویس نیازمند بازنگری و از بین بردن موانع قانونی جهت اجرای مؤثر می‌باشد.مقررات زدایی حمل و نقل مزایای زیادی را برای مصرف کنندگان و شرکت‌های کشتیرانی فراهم می‌کند. با ایجاد قوانین جدید همگام با قوانین حمل و نقل چند وجهی باعث ایجاد سرویس‌های جدید و کاهش نرخ هزینه‌های حمل و نقل می‌شود که خود باعث افزایش تقاضای این نوع سیستم می‌شود. (Moore, 1982)
همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد جهت تسهیلات تجارت نیاز به ساده سازی در امر حمل و نقل وجود دارد زیرا وضع قوانین در حمل و نقل خود به معنای ایجاد یک محدودیت نیز می‌باشد و همچنین وضع قوانین پیچیده باعث ایجاد خلل در فرایند حمل و نقل می‌شود. در نتیجه با ورود سیستم حمل و نقل چندوجهی در هر کشوری نیازمند وضع قوانین جدید و بازتعریف جدیدی از قوانین موجود در آن کشور می‌باشد.
مقررات زدایی با ورود سیستم‌های نوین لجستیکی در حال حاضر در بسیاری از کشورها در حال انجام است که به برخی از اثرات آن اشاره می‌شود: (WorldBank, 2012)
باعث افزایش اپراتورهای حمل و نقل می‌شود که خود باعث ایجاد فضای رقابتی می‌شود
با افزایش اپراتورها و شرکت‌های باربری باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل می‌شود
با ایجاد فضای رقابتی در بین اپراتورهای حمل و نقل باعث ورود فن آوری های جدید می‌شود که موجب افزایش بهره‌وری در حمل و نقل می‌شود
با کاهش تعرفه‌های گمرکی و همچنین کاهش هزینه‌های حمل و نقل هر اپراتوری که سرویس بهتری را ارائه دهد سود بیشتری می‌برد
مسئولیت در حمل و نقل چندوجهی
منظور از حمل چندوجهی انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر حداقل با دو شیوه حمل و تحت قرارداد و مسئولیت واحد می‌باشد.شخصی که رؤسا یا توسط نماینده‌اش اقدام به انعقاد قرارداد حمل چندوجهی می‌کند، متصدی حمل چندوجهی نامیده می‌شود و ممکن است یکی از اشخاص زیر باشد:
– کشتیرانی‌هایی که با قبول مسئولیت‌های بخش غیر دریایی در مسیر حمل قرارداد حمل درب – به – درب منعقد می‌نمایند. بدیهی است برای انجام حمل در قسمت‌های زمینی و هوایی از کریرهای مربوطه استفاده می‌کنند.
– شرکت‌های که وسیله حمل آن‌ها غیر دریایی است و برای اجرای قرارداد حمل چند وجهی مورد تعهد با حمل کننده‌های دیگر از جمله کشتیرانی‌ها قراردادهای فرعی منعقد می‌نمایند.
– فورواردرها یا حق‌العمل کاران که دارای هیچ یک از انواع وسایل حمل نبوده ولی با صدور اسناد حمل چند وجهی تعهد حمل کالا را از مبدأ تا مقصد نهایی می‌نمایند. بدیهی است برای انتقال کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شیوه‌های مختلف، با کریرهای ذی‌ربط قرارداد فرعی منعقد می‌کنند.
از مزایای حمل و نقل چند وجهی ایجاد هماهنگی، سرعت و نظم در مراحل حمل می‌باشد که کاهش هزینه حمل را به همراه دارد و چون هزینه حمل می‌تواند تا 30 درصد ارزش کالا باشد آثار این صرفه جویی در تجارت و تولید انکار ناپذیر است. از طرف دیگر مشتریان در صورت بروز هرگونه خسارت می‌توانند علیه متصدی حمل چندوجهی اقامه دعوی نمایند و از هزینه و درگیری‌های مربوطه به کریرهای عامل حمل که شناختی از ایشان ندارند اجتناب نمایند که این امر موجب می‌شود متصدی حمل چندوجهی با دقت بیشتری مراحل حمل را برنامه ریزی کند و از کریرهای مطمئن جهت انتقال کالا استفاده نماید.
اسناد حمل‌ونقل چندوجهی:
از ویژگی‌های اسناد حمل و نقل چندوجهی در مقایسه با برنامه‌های دریایی (که قابلیت انتقال دارند) امکان صدور این اسناد به‌صورت قابل انتقال یا غیرقابل انتقال می‌باشد.
سند حمل چندوجهی به‌وسیله متصدی حمل یا شخصی که از طرف وی اختیار دارد، صادر و حاوی مشخصات کامل محموله می‌باشد. امروزه بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین‌الملل سند حمل چندوجهی که معمولاً قبل از آغاز حمل صادر می‌شود، قابل قبول سیستم بانکی است و تأکید در مورد پذیرش بارنامه‌هایی که مبین شروع حمل می‌باشد از سال 1389 به بعد کاهش یافته است. (امرائی, 1391)

1- کنوانسیون حمل و نقل چندوجهی
این کنوانسیون در سال 1980 توسط سازمان ملل تدوین شد.
حمل کننده مسئول فقدان یا خسارت وارده به کالا از زمان تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
– تأخیر در تحویل: غرامت در تحویل کالا 5/2 برابر کرایه حمل بسته‌هایی که با تأخیر تحویل شده‌اند حداکثر کل کرایه حمل مشروط به مطالبه ظرف 60 روز از تاریخ تحویل کالا
– مفقودی، کسری، آسیب دیدگی کالا: سقف غرامت مبلغ 920 SDR برای هر بسته یا واحد کالا و 75/2 SDR برای هر کیلو ناخالص هرکدام بیشتر باشد. اگر حمل از طریق دریا نداشته باشد، سقف غرامت 33/8 SDR برای هر کیلو ناخالص می‌باشد.
– مهلت ادعا برای خسارت پنهان 6 روز از تاریخ دریافت کالا و به‌صورت اخطار کتبی
– اگر کالا ظرف 90 روز از تاریخ سند حمل به مقصد نرسد، مفقود شده تلقی می‌گردد.
– مرور زمان: دو سال
2- مقررات حمل چندوجهی اتاق بازرگانی بین‌الملل و کنفرانس توسعه و تجارت
این مقررات در سال 1992 با توجه به لزوم استفاده از حمل و نقل چند وجهی و اسناد آن در صنعت حمل و نقل توسط اتاق بازرگانی بین‌الملل و انکتاد جهت بهره برداری اختیاری در قراردادهای حمل چندوجهی تهیه و توصیه گردیده است. مسئولیت متصدی حمل از زمان در اختیار گرفتن کالا برای حمل آغاز و تا تحویل د

]]>