کاشان، تاریخی، ، شهری، برق، نیاسر

0 Comments

صنعتی،جمعیتی در این بخش قرار گرفته است.
• نوار ریگ بلند: عبارت است از تپه های ماسه ای در حوضچه ی مسیله به طول تقریبی 80 کیلومتر که روستاهای ریجن کویر را در بر می گیرد.نقشه ی شماره4-2 ساختار فضای طبیعی شهر و حوزه ی نفوذ آن را نشان داده است.
(طرح توسعه و عمران جامع شهر کاشان، 1389،62)

نقشه ی شماره4-2 ساختار فضای طبیعی شهرستان کاشان
(سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر کاشان،1391)
4-3-2 تاسیسات زیرساختی(آب، برق و راه)
ظرفیت و موقعیت مکانی استقرار تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی در سطح شهرستان را می توان از عوامل موثر،در تعیین پتانسیل ها و محدودیت های توسعه ی فضایی-کالبدی شهرستان و بخش های مختلف آن دانست. سه زیر ساخت آب، برق و راه در این شهرستان بررسی می شود. منابع تامین کننده آب : منابع تامین کننده آب در شهرستان کاشان،عمدتا از چاههای عمیق و قنوات تامین می شود، که وضعیت توزیع آن در جدول زیر آمده است.

جدول شماره ی 4-3 : منابع تامین کننده ی آب و حجم مخازن آب در شهرستان کاشان

در سطح شهرستان کاشان تمام نقاط شهری دارای شبکه ی توزیع آب می باشند و 95 درصد مناطق روستایی ، از شبکه ی توزیع آب برخوردار می باشند که شامل آب قابل استحمام و شرب می باشد. (طرح توسعه و عمران جامع شهر کاشان،1389،100)
تاسیسات برق: شهرستان کاشان در زمینه ی انتقال و توزیع برق، شرایط مناسبی دارد.اکثر شهرهای آن به شبکه ی سراسری برق متصل بوده و شهرهایی که به این شبکه متصل نیستند از نیروگاههای محلی تغذیه می شوند.از کل 170 روستای شهرستان کاشان 5/83 درصد از آبادی های دارای برق و4/16 درصد فاقد برق می باشند. (همان،113)
راه: ازلحاظ شبکه ی ارتباطی،شهرستان کاشان از وضعیت مناسبی برخوردار است، چون امکان دسترسی هر یک از شهر های این شهرستان به تهران،اصفهان و برخی از استان های هم جوار از طریق بزرگراهها و راههای آسفالته ی اصلی وجود داردکه این امر خود می تواند امکان مهمی برای ایجاد ارتباطات برون منطقه ای و رونق اقتصادی باشد.علاوه بر این وجود جاده های آسفالته ی مناسب در سطح شهرستان ،امکان ارتباط هر یک از بخش های شهرستان را با یکدیگر سریع و آسان ساخته و ارتباط درونی ما بین روستاها نیز در هر یک از شهرها،از طریق راههای نسبتا مناسب روستایی فراهم شده است.
4 -3-3 خدمات رفاهی خدمات بهداشتی درمانی: در سطح شهرستان کاشان، 7 بیمارستان و زایشگاه با 761 تخت موجود است که در شهر کاشان واقع شده به طوری که به ازای هر 380 نفر،بر اساس برآورد سال 82 شهرستان، یک تخت بیمارستان وجود دارد. جدول شماره ی (4-2) توزیع خدمات بهداشتی درمانی را در مناطق شهری و روستایی در شهرستان کاشان نشان می دهد.
جدول شماره ی 4-4 : توزیع خدمات بهداشتی درمانی را در مناطق شهری و روستایی در شهرستان کاشان
(همان،114)
آموزش: تعداد کل دانش آموزان شهرستان کاشان براساس سالنامه ی آماری 1382 استان اصفهان،53232نفر است که در 426 مدرسه به تحصیل اشتغال دارند.(همان،115)

4-3-4 خدمات اقامتی از لحاظ برخورداری از خدمات اقامتی شهرستان کاشان وضعیت مناسبی ندارد و تنها شهر کاشان با برخورداری از 25 رستوران و 21 مهمان خانه شرایط قابل قبولی برای پذیرش مسافران و گردشگران دارا می باشد.(همان،116)
4-3-5 تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان
شهرستان کاشان دارای چهار بخش مرکزی، نیاسر، برزک و قمصر می باشد. در حدود 80 روستای آباد در شهرستان کاشان وجود دارد اما بسیاری از دهات دیگر نیز وجود دارند که به علل مختلف (نبود آب و …) خالی از سکنه و متروکه شده اند. بطور کلی بین 110 تا 130 روستا در اطراف این شهرستان وجود دارد.(طرح جامع گردشگری استان اصفهان،1389،155)
جدول زیر آخرین تقسیمات کشوری شهرستان کاشان را نشان می دهد.
جدول شماره4-5 :آخرین تقسیمات کشوری شهرستان کاشان

شهرستان و بخش

نام شهر

نام دهستان
تعداد آبادی
جمع
دارای سکنه
خالی از سکنه

کاشان
برزک

قمصر

مرکزی

نیاسر

برزک

قمصر
جوشقان و کامو
کاشان
مشکات

نیاسر

باباافضل
گلاب
جوشقان قالی
قهرود
خرمدشت
کوهپایه
میاندشت
کوهدشت
نیاسر

(استانداری،تقسیمات کشوری در محدوده ی استان،1390، 4-1)

شهرستان کاشان در سطح دوم تقسیمات کشوری ، شامل چهار بخش مرکزی، قمصر،نیاسر و برزک است. دهستان های تابع این بخش ها به ترتیب مرکزی(کوهپایه، میاندشت،خرمدشت) ،قمصر(قهرود و جوشقان قالی)،برزک(بابا افضل و گلاب)، نیاسر(کوهدشت و نیاسر)است.
نقشه ی شماره ی 4-3 پراکندگی سکونتگاههای شهرستان کاشان را نشان می دهد.

نقشه شماره 4-3 : پراکندگی سکونتگاههای شهرستان کاشان

4-3-6 معرفی ویژگی های اقلیمی چهار بخش شهرستان کاشان
بخش مرکزی کاشان
بخش مرکزی کاشان از ابتدای حوزه استحفاظی استان اصفهان و از در شمال غربی این استان شروع می شود. وسعت حوزه استحفاظی بخش مرکزی در امتداد غرب به شرق از نقطه مشخص شده در بالا آغاز شده و به حوزه استحفاظی شهرستان نطنز محدود می شود. در امتداد شمال به جنوب نیز این بخش گسترده می باشد. در تمام طول جهت غرب به شرق این بخش در ضلع شمالی، بخش به کویرات مرکزی ایران و در ضلع جنوبی به ارتفاعات مرکزی ایران محدود می باشد.
(بناهای تاریخی شاخص شهرستان کاشان/بخش مرکزی،1390،4)

بخش نیاسر
بخش سرسبز و تاریخی نیاسر در 30 کیلومتری جنوب غربی کاشان واقع می باشد . منطقه نیاسر جزو مناطق کوهپایه ای و کوهستانی شهرستان کاشان است و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا 1800 متر بوده که نسبت به کاشان حدود 900 متر مرتفع تر می باشد . بواسطه وجود چشمه باستانی و پرآب و معروف اسکندریه که مظهر آن در قسمت جنوبی شهر و در جنب آتشکده تاریخی نیاسر قرار دارد ، واقع می باشد . بخش اعظم اراضی شهر نیاسر باغ و زمین زراعی است و منطقه جزو نقاط ییلاقی و خوش آب و هوای منطقه کویری کاشان محسوب می شود . از بناهای تاریخی و طبیعی این شهر می توان به آتشکده ساسانی،آبشار ،غار رئیس،حمام تاریخی ،آسیاب و زیارت نام برد.
از روستاهای دیدنی و دارای جاذبه های گردشگری و مذهبی این بخش می توان به مشهد اردهال ،نشلج ، غیاث آباد ،علوی ،باریکرسف ،کله ارمک ، ازناوه و …نام برد.
(بناهای تاریخی شاخص شهرستان کاشان/بخش نیاسر،1390،6)

بخش قمصر
باغ شهر قمصر ، این دیار همیشه تاریخ ، شهری است که همچون ستاره ای با بازوهای متعدد بر دامان کوه های بخش مرکزی ایران تنیده شده است .
وجود ارتفاعات تکیه گاهی مناسب جهت تماشای چشم انداز باغ شهری قمصر ایجاد کرده در درون شهر نیز به علت شیب زیاد زمین و تنوع بافت شهری محیطی بدیع از منظر شهرسازی ایجاد شده است . این کوهستانها در جنوب قمصر در فراسوی روستای قزاآن یعنی کنار دشت جوره چکادی
( قله ) به ارتفاع 3588 متر به نام کرکس بر فراز خود دارد.
(بناهای تاریخی شاخص شهرستان کاشان/بخش قمصر،1390،9)

بخش برزک
شهر برزک از جمله شهـرهای کهن و دارای بافت تاریخی با ارزش معمـاری ایرانی در محدوده شهرستان کاشان به شمار می آید . این شهر در منطقه کوهستانی ایران و در دامنه کوههای کرکس و با آب و هوای سرد قرار دارد . تابستانهای معتدل و زمستانهای نسبتا سردی داشته و بناهایی که در حال حاضر در شهر موجودند اکثرا مربوط به دوران صفوی تا قاجاری می باشند و بعضاً قدمت آنها بیش از دویست سال نمی باشد .
(بناهای تاریخی شاخص شهرستان کاشان/بخش برزک،1390،12)

4-3-7 موقعیت تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان
آنچه باعث اهمیت و نقش این شهرستان و تمایز آن با دیگر شهرها گشته است تاریخچه فرهنگی و علی الخصوص سابقه تاریخی آن است که کاشان را به عنوان یکی از قطبهای گردشگری فلات مرکزی ایران کرده است. یکی از اسناد افتخار آمیز که موید قدمت و تمدن کهن این شهر است وجود تپه های باستانی سیلک با قدمت بیش از 8000 سال میباشد.
کاشان از قدیم خاستگاه هنرمندان معمار واستادکاران زبردست بوده و آنچه از خود به جای گذاشته اند شاهدی بر این مدعاست. بناهایی مهم و زیبا چون مسجد جامع کاشان که ریشه در تاریخ آل بویه دارد، منار زین الدین مربوط به قرن هشت، بازار بزرگ شهر عمده آن مربوط به عهد صفویه ,کاروانسراها و قلعه های متعدد که در اطراف شهر از دوره های مختلف به یادگار مانده است. خانه های تاریخی شهر کاشان که زیبا ترین خانه های تاریخی ایران میباشند از مهمترین آثار تاریخی این شهرستان بشمار می روند. آب انبار ها, بادگیرها, مساجدی بزرگ و زیبا مانند مسجد و مدرسه آقا بزرگ که ملقب به عروس مساجد ایران میباشد, حصار دور شهر که مربوط به عهد سلجوقیان است همه و همه گویای اهمیت و قدمت این شهر ستان است.
کاشان در زمینه صنایع دستی، از قدیم الایام زبانزد بوده و جایگاه و پایگاه اصلی صنایعی چون مخمل بافی ، زری بافی ، کاشی گری ، سفال گری، مس گری و هنرهای فراوان دیگر بوده است که به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی ماشینی اکثرا” رو به افول نهاده و اینک در زمینه صادرات فرش های دست باف و ماشینی در عرصه اقتصاد کشور، نقش مهمی ایفا میکند.
گلاب و گلاب گیری درکاشان نیز عاملی قوی جهت جذب توریست به این شهرستان بشمار میرود.
هم اکنون در شهرستان کاشان بیش از 315 بنای ثبت شده در فهرست آثار ملی وجود دارد و بسیاری از بناهای ارزشمند دیگر آن نیز مستند نگاری شده و در نوبت ثبت آثار ملی می باشند. (طرح توسعه و عمران جامع شهر کاشان،1389،120)
تا کنون شناسایی جامعی از آثار تاریخی شهرستان انجام نشده ولی پیش بینی میگردد نزدیک به 3000 اثر ارزشمند در آن وجود داشته باشد که تاکنون بیش از 1200 مورد آن شناسایی شده اند.
(همان،121)

4-3-8 موقعیت ارتباطی شهرستان کاشان
ازلحاظ شبکه ی ارتباطی،شهرستان کاشان از وضعیت مناسبی برخوردار است، چون امکان دسترسی هر یک از شهر های این شهرستان به تهران،اصفهان و برخی از استان های هم جوار از طریق بزرگراهها و راههای آسفالته ی اصلی وجود داردکه این امر خود می تواند امکان مهمی برای ایجاد ارتباطات برون منطقه ای و رونق اقتصادی باشد.علاوه بر این وجود جاده های آسفالته ی مناسب در سطح شهرستان ،امکان ارتباط هر یک از بخش های شهرستان را با یکدیگر سریع و آسان ساخته و ارتباط درونی ما بین روستاها نیز در هر یک از شهرها،از طریق راههای نسبتا مناسب روستایی فراهم شده است.
راههای موجود در شهرستان کاشان، به تفکیک نوع راه همراه با طول و درصد هر کدام از آنها نسبت به کل ناحیه در جدول شماره ی4-6 و موقعیت کلی راهها در نقشه شماره ی 4-7 نشان داده شده است.
جدول شماره ی4-6 :شبکه ی راههای موجود در شهرستان کاشان به تفکیک نوع راه
شهرستان
نوع راه
آزاد راه
سهم یا درصد
راه اصلی
درصد
راه فرعی
درصد
سایرراهها
درصد
راه آهن
درصد
جمع
درصد
کاشان
4/104
59
89
1/34
9/208
3/30
730
5/16
7/73
18
7/1205
20

( نقشه ی شبکه معابر موجود در سطح ناحیه،1390 ،115)

جدول شماره ی4-7 انواع راههای روستایی را به تفکیک نوع راه و تعداد آبادی های برخوردار از انواع آنها ، نشان می دهد.

جدول شماره ی4-7 : شبکه ی راههای روستایی موجود در شهرستان کاشان و تعداد آبادی های تحت پوشش به تفکیک شهرستان
شهرستان
آسفالته
کیلومتر
درصد
تعداد آبادی
درصد
شوسه
کیلومتر
درصد
تعداد آبادی
درصد
خاکی
کیلومتر
درصد
تعداد آبادی
درصد
کاشان
139
5/50
77
2/45
8/56
7/20
31
2/18
4/61
3/22
62
4/36
(اداره ی بودجه ،آمارو برنامه ریزی،واحد تحقیقات و آموزش اداره ی کل راه و ترابری استان اصفهان1390)
به لحاظ تقسیم بندی عملکردی شبکه ی راه در محدوده ی مورد مطالعه، می توان راههای موجود را براساس عملکردی که در سطح ملی،منطقه ای و محلی ایفا می کنند به سه دسته کلی تقسیم کرد:
• راههای اصلی با عملکرد ملی و منطقه ای
• راههای اصلی
• راههای فرعی
• راه های اصلی با عملکرد ملی و منطقه ای که در محدوده مورد مطالعه قرار دارند، عبارتند از:
آزاد راه تهران _قم-_کاشان_-اصفهان
جاده اصلی که تهران را از طریق کاشان، اردستان و نایین به جنوب و شرق کشور متصل می کند. این مسیر از نایین به دو شاخه تقسیم شده، شاخه ای به سمت طبس و شاخه ی دیگر به سمت یزد می رود.
راه آهن سراسری
که از تهران به اصفهان و به جنوب کشور متصل می شود، این خط بعد از عبور از قم وارد شهرستان کاشان شده و در شهرستان نطنز دو شاخه می شود، یک شاخه به طرف زواره، شرق نایین و سپس تا یزد و کرمان و بندرعباس امتداد می یابد و شاخه ی دوم به طرف سگزی و اصفهان می یابد.
• راه های اصلی ناحیه ای که شامل راه هایی می شود که به مراکز شهرستانهای ناحیه ختم می شود و بعضا از طریق راه های اصلی صورت می گیرد که می توان از راههایی نام برد که ارتباط بین شهرهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان و نایین را


]]>