آموزشی

گوگل دیتاهای خود را از دست داد

گوگل دیتاهای خود رو از دست داد !!!!!!!!!!!!!!!!

در تاریخ بیست و یه آگوست شرکت گوگل واسه بار چهارم در این ماه مورد اصابت رعد و برق قرار گرفت. میشه گفت گوگل مورد حمله یه دیتاخراب کن قرار گرفت! گوگل گفت که پنجشنبه سیزدهم آگوست رعد و برق به محل داده های مرکز اروپایی اون خورد که نتیجه اون بالا پایین شدن فشار برق و ارورهای دیسکی گاه به گاه بود. این ارورها منتهی به از دست دادن دائمی دیتاها شد. این نوسانات برق درواقع موجی از ارورها رو درست کرد که تا دوشنبه هفدهم آگوست پابرجا بود. گوگل اعلام کرد که ازبین رفتن این داده ها بر کمتر از ۰.۰۰۰۰۰۱% از فضای دیسک مقاوم موتور محاسباتی اون تاثیر گذاشته.

نوسانات

پنج درصد از دیسکهای مقاوم استاندارد و همینطور دیسک ایجاد کننده اسنپشات در منطقه دست کم یه بار شکست نوشتاری طی این نوسانات داشتن. مراکز دیتهاهای گوگل از باتری بک آپ واسه سیسیتم ذخیره استفاده می کنه. سیستمهای کمکی هم به طور خودکار خیلی سریع برق رو در خود ذخیره می کنن. اما گوگل گفت که بعضی از داده های نوشته شده گذشته در سیستمهای ذخیره ای واقع شدن که به خرابی برق مشکوک بودن. در بعضی موارد، این اتفاق باعث شد تا دیتاها واسه همیشه پاک شن.

هیچکی نمی تونه قول بده دیتاهای ذخیره شده در cloud هم به خاطر رعد و برق پاک نشن. گوگل به طور کامل مسئولیت این اتفاق رو بردوش گرفته اما به مشتریا یاداوار شده که نمونه های GCE و دیسکهای مقاوم همه با هم در دیتا سنتر جمع آوری شدن. یعنی دیگه تنها یه حادثه نیازه تا آسیب ببینن چون ضعیف هستن.

منبع : sophos.com