و تربیت جنسی: مبانی، اصول و روش‌ها
در تفاسیر قرآن کریم ذیل تفسیر آیات مربوط به قوم لوط
در کتب فقهی شیعه بیشتر ذیل مباحث لواط و مساحقه و قذف و نکاح مانند اللمعه الدمشقیه شهید اول و یا جواهر الکلام آیت الله نجفی معروف به صاحب جواهر و سایر کتب فقهی
در کتب روایی شیعه همچون وسایل الشیعه، اصول کافی، بحار الانوار و غیره
ولی به صورت معدود تحقیقاتی نیز به طور مستقل در باب این موضوع صورت می گیرد که می توان به تحقیقاتی همچون:
بررسی آگاهی نگرش و عملکرد جنسی بیماران ترانس سکچوال و هموسکچوال مراجعه‌کننده به کلینیک اختلالات جنسی در تهران در سال ۸۶ ، نگارش توسط خانم آزاده باغکی و به راهنمایی استاد مهرداد افتخار، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی.1387
بررسی سبب‌شناسی و اثر‌بخشی روش درمانی T.A در رفتار همجنس‌گرایان، نوشته علی بابائی‌زاد‌
و مقاله «ن‍ک‍ت‍ه‌ای‌ در م‍ج‍ازات‌ ل‍واط» نوشته م‍ح‍م‍د ی‍زدی می توان اشاره کرد.
1.4. سوالهای اصلی
1. ادیان توحیدی و غیر توحیدی نسبت به مسأله همجنس گرایی چه نگاهی دارند؟
2. رویکرد دانش روانشناسی نسبت به همجنس گرایی چیست؟
1.5. سوالهای فرعی
1. گرایش به همجنس گرایی از چه تاریخی شروع شده است؟
2. علل گرایش به همجنس گرایی از دیدگاه ادیان و روانشناسی چیست؟
1.6. فرضیه
این پژوهش از پژوهش های غیر میدانی و در زمینه تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که به شیوه فهم و تفهیم متن به انجام می رسد. در نتیجه فرضیه به معنای مصطلح عام وجود ندارد ولی از مطالعات اولیه می توان به دست آورد که:
الف) ادیان به ویژه توحیدی، همجنس گرایی را گرایشی غیر طبیعی و نابهنجار می دانند.
ب) روانشناسان نسبت به همجنس گرایی دو دسته، که گروهی آن را بهنجار و بخشی دیگر آن را نابهنجار تلقی می کنند.
1.7 .روش تحقیق
روش تحقیق در این پروژه، کتابخانه ای و توصیفی ـ تحلیلی است. علاوه براستناد به منابع درجه اول دینی، از منابع مهم و به روز و همچنین تحقیقات نوین روانشناسی جنسی و تربیتی نیز برای دست‏یابی به تحلیلی بهتر استفاده شده ‏است
2. مفهوم شناسی


2.1. گرایش جنسی: جنس واژه ای است مربوط به تفاوت های زیست شناختی و فیزیکی میان مردان و زنان که معلول تفاوتهای کروموزوم ها در جنین است. گرایش جنسی مفهومی است که دلالت دارد بر الگویی پایدار از جاذبه هیجانی، رمانتیک، و یا جنسی به مردها، زن ها و یا هر دوجنس.
2.2. همجنس گرایی: همجنس‌گرایی یکی ازگرایش‌های جنسی است که مشخصه آن تمایل زیبایی شناختی، عشق رومانتیک، و تمایل جنسی منحصرآ نسبت به جنس همگون با خود فرد می‌باشد. به فردی که به جنس دیگر گرایش داشته باشد دگرجنس‌گرا و به افرادی که هم به جنس دیگر و هم به همجنس خود تمایل دارند دوجنس‌گرا می‌گویند. به عبارت دیگر همجنس گرایی بر الگویی پایدار از جاذبه هیجانی ، رمانتیک ، و یا جنسی به اعضای فرد همجنس، گفته می شود.
2.3. روانشناسی : علم مطالعه رفتار و فرایند‌های ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی. که منظور از «رفتار» در روان شناسی ، آن دسته از فعالیت‌های جاندار است که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاه‌های آزمایشگاهی قابل مشاهده است. و منظور از «فرآیندهای ذهنی» یعنی آن دسته از فعالیت‌های جاندار که قابل مشاهده مستقیم نیست، ولی می‌توان آن را از روی آثارش در رفتار فرد استنباط کرد. نمونه‌هایی از رفتار عبارتند از : مطالعه کردن، صحبت کردن، ورزش کردن، خوابیدن، حرف زدن در خواب، آب دهان انداختن، گره کردن مشتها و… و نمونه‌هایی از فرآیندهای ذهنی عبارتند از : حل مسئله ، سبک تفکر ، تغییرات مربوط به حافظه و یادگیری ، ادراک و …
2.4. روانشناسی جنسیت: مطالعه تفاوت های موجود بین جنس مذکر و مؤنث، کسب هویت جنسی و نقش جنسیت در طول زندگی.
2.5. دین: به مجموعه باورها و دستورات و باید ها و نباید ها که به صورت وحیانی یا غیر وحیانی برای بشریت تبیین شده است و مراد ما از دین در این تحقیق همان دستورات اعتقادی وعملی موجود در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی مانند مسیحیت، اسلام، بودیسم و غیره می باشد.
فصل دوم
همجنس گرایی از دیدگاه دین
2.1. همجنس گرایی از دیدگاه یهودیت
یهودیت، با بیش از سی سده در تاریخ ادیان بشری، یکی از مهمترین ادیان زنده جهان به شمار می رود. گرچه این دین در دنیای معاصر پیروان کمی دارد( کمتر از سیصدم جمعیت جهان)، ولی همواره جز ادیانی به حساب می آید که بر فرهنگ و تمدن بشری تاثیرگذار بوده است. دین یهود به همراه دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت به عنوان مهمترین ادیان ابراهیمی شناخته می شوند. اعتقاد به خدای یگانه از آموزه های اصلی این سه دین بوده و هر کدام قوانین و شریعت خاص خود را دارند. دین یهود با توجه به قدمت و تاریخی که دارد جز اولین ادیانی است که قوانین مدون و منظم دارد، به طوری که نوع نگاه مسیحیت به کتاب مقدس یهودیان، که آن را عهد قدیم می نامند، نگاهی کاملاً الهی است که تمام دستورات آن را قبول دارند، زیرا مسیحیت بر خاسته از بطن یهود است. ولی آنچه که باعث عدم انجام این دستورات از سوی مسیحیت می شود، باور و اعتقاد آنان در باب دو پیمان گرفته شده از سوی خداوند نسبت به سعادت بشر می باشد. که در آن پیمان قدیمی یعنی تورات، نسخ رخ داده و پیمان جدید که محبت حضرت عیسی7است، جایگزین پیمان قدیمی شده است. همچنین اسلام با اینکه پیشینه یهودیت را تصدیق می کند، ضرورتاً از تمام آموزه ها و کتاب مقدس یهودی در شکل فعلی دفاع نمی کند. با این همه این دو دین از یک جهت با هم شبیه اند و آن ارزشی است که نسبت به « شریعت » داده اند.
دستورات و آموزه های دین یهود گرفته از منابعی است که این منابع را می توان به دو بخش کلی تقسیم بندی کرد و منشاء دستورات و آموزه ها و احکام صادره و جاری در بین یهودیت را می توان این دو منبع دانست که عبارت اند از: منابع مکتوب، منابع قانونی
منابع مکتوب در دین یهود دارای اهمیت بسیاری اند، به گونه ای که در بیشتر موارد دستورات این منبع اولویت و مورد قبول عالمان دینی قرار می گیرد. که این منابع مکتوب عبارت اند از کتاب مقدس ، میشنا و تلمود، بارَینا و غیره. که کتاب مقدس منبع حجیت و اعتبار کل نظام شرعی و حقوقی و اخلاقی یهودیت است و نیز نخستین و مهم ترین منبع مکتوب در بین این منابع ، همان اسفار خمسه یا «تَنَخ» می باشد که مسیحیان آن را «عهد قدیم» می نامند. و میشنا و تلمود به شریعت شفاهی یا تورات شفاهی گفته می شود که احکام و تفسیر و تاویل تورات در آن وجود دارد. همچنین به سایر قوانینی که در میشنا بیان نشده، اما آمورائیم آن را در تلمود مطرح کرده بارَینا گفته می شود.
دومین منبع استخراج قوانین و دستورات دینی در دین یهود، منابع قانونی می باشد که عبارت اند از: سنت یا همان قبالا که شامل دستورات دینی است که سینه به سینه از زمان حضرت موسی7 تا حال انتقال پیدا کرده است. میدراش ، تَقانا، مینهاگ، سِوارا و غیره از این قبیل قوانین می باشند.
2.1.1. غریزه جنسی و اهمیت آن در دین یهود
در دین یهودیت علاوه بر اینکه برای ارضای صحیح غرایز جنسی و کنترل رفتارهای جنسی به راهکارهای چون ازدواج و کنترل غریزه شهوانی جنسی توصیه شده است، نوع نگاه دین به غریزه جنسی را نیز بیان کرده است و دیدگاه خود را چنین بیان می کند که غریزه جنسی یکی از غرایز مهم بشری می باشد، که بشر وظیفه دارد آن را از راههای حلال و درستی ارضا کند. زیرا هیچ کس نمی تواند خود را مالک اصلی غریزه جنسی خود بداند و حق ندارد از هر طریق ممکن به ارضای آن بپردازد.
در آیین یهود آنچه که در ابتدا در مورد غریزه جنسی بحث می کند راه کارهای ارضای صحیح آن می باشد به طوری که مومنان بنی اسرائیل را به ارتباط جنسی مبتنی بر ازدواج دعوت کرده و این روش را بهترین روش و مطمئن ترین روش برای ارضای صحیح غریزه جنسی بیان می کند و سعی بر این دارد که این رابطه را قانون مند و به همراه شواهد و مدارک در میان مردم رواج دهد. به طوری که ابن میمون، هلاخا را این چنین بیان می کند:
«پیش از آمدن تورا (تورات)، مرد زن را در بازار می دید و اگر هر دو با ازدواج موافق بودند او را به خانه خود می برد، و با او در خلوت آمیزش می کرد، و زن همسر او می شد. اما آنگاه که تورا داده شد، به اسرائیل فرمان دادند که اگر مردی خواهان ازدواج با زنی است، بایست او را در پیشگاه دو شاهد به عقد خود درآورد … اگر زن خواستار طلاق باشد نیاز به برگه طلاق خواهد بود.»
در آموزه های دین یهود علاوه بر دعوت بنی اسرائیل بر امر ازدواج و ارضای صحیح غریزه جنسی از طریق ازدواج، مومنان بنی اسرائیل را به تولید نسل و کنترل و انجام صحیح رفتار جنسی در دوران نامزدی و حتی بعد از ازدواج نیز دعوت می کند. و ازدواج کردن و بچه دار شدن را یکی از وظایف محول شده بر عهده مردان یهودی می داند، که این امر مبتنی بر فرمانی است که در بِرشیت 22:1 متوجه آدم و حوا و در کتاب پیدایش1:9 و پیدایش باب7 به نوح و فرزندانش خطاب شده است. و مرد یهودی که برای تشکیل خانواده تلاشی نمی کند، مانند کسی دانسته شده است که خونی ریخته باشد، یا صورت خدا را که همه انسان ها به شکل آن آفریده می شوند بی ارج بداند، و یا باعث شود که حضور خدا از اسرائیل رخت بربندد. گرچه حداقل سن ازدواج پسر 13 سالگی و حداکثر آن 20 سالگی است، اما سن معمول ازدواج 18 سال بوده و تاخیر بیش از 20سالگی جایز نمی باشد.
یهودیت، علی رغم تلقی های به وضوح زاهد مآبانه ای که در آن است، آمیزش جنسی را صرفاً یک شرِ جنسی لازم به حساب نمی آورد. زیرا آرمانی که هلاخا برای زوج ازدواج کرده مطرح کرده است، چیزی است که جز نام روابط جنسی مقدس نمی توان نام دیگری برآن گذاشت. اما آنچه که در مورد رفتار جنسی و ارضای صحیح آن از سوی قوانین و آموزه های یهود دیده می شود، نوعی تعارض و تضاد است که از یک سوء عمل جنسی را به عنوان عامل توسعه زندگی در جهان خدا مورد تایید و تصدیق قرار می دهد و از سوی دیگر در مقابل یکی از قوی ترین انگیزه های درونی آدمی نگرش زاهدانه اتخاذ شده است. و حتی برخی بر این باور بودند که در خلال آمیزش جنسی با همسر خود تحت تسلط یک شیطان قرار می گیرد. که شاید این امر ناشی از علاقه به این امر است که می خواهند نشان دهند یهودیت با اندیشه های جدید مطرح در این موضوع همخوان و نظر خاص خود را دارد. به طوری که هرمن ووک در گزارشی عمومی از یهودیت راست کیش می نویسد: «یهودیت امور جنسی را همچون ریسمانی می داند که اتحاد عاشق و معشوق را برای زندگی، برای توانایی، خوشی و راحتی زوجین، و برای پرورش کودکان تامین و حفظ می کند.» او نمی پذیرد که هرگز در ازدواج های انبیای یهود، مقدسان و مردمان عادی، چنین چیزی بتوان یافت، که حاکی از پذیرفتن ضعف ها یا شروری که به تن نسبت داده می شود باشد. ولی آنچه که در هلاخا به وضوح دیده می شود تعدیل این آراء و نظرات می باشد. به طوری که لذت جنسی را یک امر مشروع در ازدواج و تالی روابط صحیح زناشویی می داند.ولی با توجه به اهمیت این امر در هلاخا، می توان چهار انگیزه برای رفتار صحیح جنسی از سوی دین یهود بیان کرد: 1- بچه دار شدن. 2- کمک به جنینی که همسر فرد به آن حامله است، چرا که گروهی از یهودیان آمیزش جنسی را در طول مراحل خاصی از حاملگی برای جنین سودمند می دانستند. 3- ارضای شهوت زن. 4- ارضای خود شوهر ، تا خود را از گناه کردن باز دارد، گرچه در چنین مواردی اگر می توانست بر شهوت جنسی اش غالب آید برایش بهتر بود. همچنین اهمیت این امر آنچنان مهم است که مردان صاحب مشاغل مختلف را مجبور می کند که در فواصل کاری متناسب و مبتنی بر نحوه کارشان، با همسران خویش رابطه جنسی داشته باشند. به طوری که یا هرشب، یا شب در میان، یا در هفته، یا هرماه و نیز در پایان هر دوره جدایی از همسر، که به سبب قاعدگی وی پیش می آید رابطه جنسی داشته باشد.
2.1.2. انحرافات جنسی
غریزه جنسی و ارضای صحیح آن و همچنین انحرافات موجود در آن امری مهم و حیاتی در دین یهود به شمار می رود. بطوری که علاوه بر بیان اهمیت این غریزه، به انحرافات موجود در آن نیز پرداخته است و جرایم و احکام بسیار سختی برای منحرفین جنسی و جرایم منافی عفت قائل شده است. در دین یهود برای جرایم و انحرافات جنسی به طور کلی واژه «کشف عورت» (گیلوی عَراوت) را به کار می گیرند؛ با این همه، این واژه معمولا ً( نه همیشه) برای جماع به کار می رود. که در این قسمت به برخی از انحرافات جنسی و نوع نگاه یهودیت به آنها را اشاره می کنیم:
دین یهود زنا، استمنا، مقاربت با حیوانات و همجنس گرایی را چهار انحراف جنسی اصلی در بین انسانها می داند به طوری که در مورد زنا احکام و دستورات بسیار سختی را صادر کرده است. در نزد یهود زنای صورت گرفته یا زنای محسنه، یا زنای به عنف، زنای با محارم و یا زنا با دختر باکره می باشد. به طوری که در مورد زنا با زن شوهردار یا همان زنای محسنه و با زن نامزد دار (عقد کرده) در ده فرمان موسی به صراحت دستوراتی بیان شده است و از مومنان خواسته شده که از آن دوری کنند:
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


«با زن همسایه خود همبستر مشو تا خود را به وی نجس نسازی» و « کسی که با زن دیگری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، زانی و زانیه البته کشته شوند» و « اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو یعنی مردی که با زن]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *