دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت چهارم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۲۶ نظر ۴,۶۷۴ بازدید در قسمت سوم مجموعه آموزشی ازم بپرس، به سوالات شما عزیزان که در قسمت قبلی (قسمت سوم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

استارت آپ های ایران در سال ۱۴۰۰

چکیده این مطلب : انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۷ نظر ۱۱,۲۹۸ بازدید در این مقاله می خوام درباره اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۰ شمسی واسه استارت آپای ایرونی می افته صحبت کنم.  امروز یه فروردین سال ۱۴۰۰ه: سال تحویل شده و همه در تکاپوی شروع سال جدید هستن.. دیگه واسه بازدیدهای عید کسی آژانس تلفنی نمیگیره.. […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت دهم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۷ نظر ۲,۹۶۰ بازدید در قسمت دهم مجموعه آموزشی ازم بپرس به سوالات شما عزیزان که در قسمت قبلی (قسمت نهم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت دوم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۳۶ نظر ۶,۱۱۷ بازدید در قسمت دوم مجموعه آموزشی ازم بپرس به جواب سوالات شما عزیزان  که در قسمت اول این مجموعه مطرح شده می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر قسمت به جواب […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت سوم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۴۵ نظر ۶,۸۱۰ بازدید در قسمت سوم مجموعه آموزشی ازم بپرس به جواب سوالات شما عزیزان  که در قسمت قبلی (قسمت دوم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت ششم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۵۰ نظر ۵,۱۲۷ بازدید در قسمت ششم مجموعه آموزشی ازم بپرس به سوالات شما عزیزان که در قسمت قبلی (قسمت پنجم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت نهم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۴۲ نظر ۴,۰۷۸ بازدید در قسمت نهم مجموعه آموزشی ازم بپرس به سوالات شما عزیزان که در قسمت قبلی (قسمت هشتم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت هشتم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۳۵ نظر ۴,۰۸۴ بازدید در قسمت هشتم مجموعه آموزشی ازم بپرس به سوالات شما عزیزان که در قسمت قبلی (قسمت هفتم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت هفتم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۳۰ نظر ۴,۶۵۵ بازدید در قسمت هفتم مجموعه آموزشی ازم بپرس به سوالات شما عزیزان که در قسمت قبلی (قسمت ششم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت پنجم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۵۹ نظر ۷,۲۱۶ بازدید در قسمت پنجم مجموعه آموزشی ازم بپرس به سوالات شما عزیزان که در قسمت قبلی (قسمت چهارم) این مجموعه پرسیده شده جواب میدیم. در ادامه با ما همراه باشین. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما راه اندازی شده و در هر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

از من بپرس (قسمت سوم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۶۳ نظر ۱۰,۹۵۸ بازدید در این قسمت به سوالاتی که در بخش دوم پرسیده شده بود جواب داده شده و تلاش شده همه سوالات مهم مد نظرگرفته شن. ازم بپرس مجموعه آموزشی سریالی رایگانیه که با در نظر گرفتن سوالات مخاطبین سایت مدیر وب ساخته می شه، در […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

از من بپرس (قسمت هشتم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۳۶ نظر ۱۷,۱۴۶ بازدید ۳۰ سوال بسیار خوب در قسمت قبلی پرسیده شده و به بیشتر سوالات در این قسمت جواب داده شده و هم اینکه سوالات خوبی که لایک کمتری داشتن هم جواب داده شد. در قسمت هشتم ازم بپرس به سوالات قسمت قبلی جواب داده شده […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

از من بپرس (قسمت اول)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ ۷۴ نظر ۳۱,۴۳۱ بازدید مجموعه آموزشی رایگان ازم بپرس از امروز کلید خورد و شروع به کار کرد، در این مجموعه به سوالات همه کاربران مدیر وب به در هر قسمت جواب داده می شه. مجموعه آموزشی رایگان ازم بپرس شروع شد، در این مجموعه می خوایم فقط […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

از من بپرس (قسمت دوم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۶۹ نظر ۲۴,۳۶۵ بازدید قسمت دوم مجموعه آموزشی ازم بپرس به جواب پرسشهایی می پردازه که در قسمت اول مطرح شده، بیشتر از ۵۰ سوال در قسمت اول مطرح شده و در این ویدیو بیشتر سوالات جواب داده شده. مجموعه آموزشی ازم بپرس جهت پاسخگویی به سوالات شما […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

از من بپرس (قسمت ششم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۱۸ نظر ۱۱,۷۶۹ بازدید در قسمت قبلی بیشتر از ۶۰ سوال در بخش نظرات مطرح گردید که به بیشتر اونا جواب داده شده و در اولویت به نظراتی که لایک بالاتری داشتن جواب داده شد. قسمت ششم رو در هوای سرد زمستونی ضبط کردیم، هر چند که ظاهر […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

از من بپرس (قسمت هفتم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۳۹ نظر ۱۵,۵۷۳ بازدید در قسمت قبلی ۱۱۸ نظر ثبت گردید که بیشتر از ۸۰ سوال جور واجور در میان اونا مطرح شده بود و در ازم بپرس ۷ به تعداد خیلی از اونا جواب کامل داده شده. در قسمت هفتم که مدت زمان ضبط اون بیشتر از […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

از من بپرس (قسمت پنجم)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۷۷ نظر ۱۰,۳۷۴ بازدید بیشتر از ۴۷ سوال جور واجور در قسمت قبلی پرسیده شده ک به تعداد خیلی از اونا در این قسمت جواب داده شده. هرچه بیشتر پیش میریم سوالات تخصصی تر و جذاب تری مطرح می شن و من هم بیشتر علاقه مند میشم تا […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ازمن بپرس فصل دوم (قسمت اول)

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ ۳۲ نظر ۱۱,۹۶۰ بازدید ازم بپرس فصل دوم شروع شد! بازم سوالات از شما و جواب از طرف ما.. سوالات خود رو زیر همین مطلب سوال کنین تا به بهترین اونا جواب داده شه. با فصل جدیدی از مجموعه پر طرفدار ازم بپرس با ما همراه باشین. ازم […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

آیا هاست گران‌قیمت به معنای هاست باکیفیت‌تر است؟

انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۰ نظر ۲۱۲ بازدید Your browser does not support the video element. دانلود رایگان هاست گران قیمت به معنی هاست باکیفیت تره؟ هاست گران قیمت به معنی هاست باکیفیت تره؟ اگه این این طوره، به چه دلیل خیلی از سرویس های هاستینگ با اینکه قیمت بالاتری دارن ولی کیفت شون در حد […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ارتباط بازاریابی محتوا با سئو دقیقا چیست؟

چکیده این مطلب : انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۳ نظر ۶,۱۱۶ بازدید در این مقاله ما به بررسی «سئو» و «بازاریابی محتوا» می پردازیم و می خواهیم بدونیم این دو، در چه زمینه هایی با همدیگه متفاوت یا در رابطه هستن. سئو یا Search Engine Optimization (بهینه سازی موتور جستجو) به طور خلاصه به معنی انجام […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

ارز دیجیتالی چیست و چگونه می‌توان از طریق آن سرمایه‌گذاری کرد؟

چکیده این مطلب : انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۲ نظر ۴۶۱ بازدید طی سال های گذشته، با انقلابی بزرگ در دنیای مدرن دیجیتالی رو به رو شدیم و اونم بحث ارزهای دیجیتالیه. چی از این مبحث می دونین؟ از مهم بودن این ارزها باخبرید و از کاربرده های اون ها باخبر هستین؟ این نوشته رو بخونین […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

آیا woocommerce گزینه خوبی برای ساختن فروشگاه اینترنتی است؟

انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۰ نظر ۱۸۸ بازدید Your browser does not support the video element. دانلود رایگان woocommerce گزینه خوبی واسه ساختن فروشگاه اینترنتیه؟ – woocommerce گزینه خوبی واسه ساختن فروشگاه اینترنتیه؟ اگه خوبه به چه دلیل تا حالا به اون اشاره نکردین؟ MVP که در ویدیوی راه اندازی کار و کاسبی اینترنتی به اون […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

آیا اگر دیجی‌کالا تبلیغات نکند، وارد مرداب می‌شود؟

انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۰ نظر ۲۰۲ بازدید Your browser does not support the video element. دانلود رایگان اگه دیجی کالا تبلیغات نکنه، وارد مرداب می شه؟ اگه دیجی کالا تبلیغات نکنه، وارد مرداب می شه؟ با اینکه دیجی کالا به اندازه کافی شناخته شده و کسب و کارش رونق داره، ولی یادتون نره که کوکاکولا […]

دیجیتال مارکتینگ و سئو

Upselling چیست و چطور فروش را افزایش می دهد؟

چکیده این محصول : انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۲ نظر ۲۰,۰۰۵ بازدید افزایش فروش سایت یکی از نگرانی های یه مدیر وب سایته و همیشه راهکارهای افزایش فروش می تونه تاثیر مستقیمی روی این موضوع داشته باشه، شما با این ترفند شک نداشته باشین می تونین فروش خود رو زیاد کنین. پروسه فروش آنلاین، یه پروسه […]