0 Comments

بررسی و مقایسه اومانیسم در اشعار صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه- قسمت ۱۰

پس دخترم از آن خورد و عوض و متغیر شد ، گونه های او باید تغییر می کرد .   و شکوفه های زندگی در باغ آن پژمرده شد و فقر و خسارت از آن رشد کرد .   ای ترس و وحشت روح من ، مرض او را گرفتار کرد و به او دلخوشی […]

0 Comments

تاثیر آموزش « راهبرد پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان » بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی- قسمت ۴

فراگیران باهوش بالاتر، به یادگیری این که چگونه فکر کنند نیازی ندارند.   نمی توان به فراگیران کم هوش، چگونگی فکرکردن را آموخت.   در حالی که شواهد پژوهشی نشان می دهد که ممکن است بسیاری از افراد باهوش متفکر کارآمدی نباشند (بونود۱ ، ۱۹۹۱، به نقل از فتحی آذر ، ۱۳۸۷).فیشر (۲۰۰۳) تفکر را شامل […]

0 Comments

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۱۴

انتخاب استراتژیپس از مشخص کردن هدفهای خود و تجزیه و تحلیل هدفهای احتمالی طرف مقابل نوبت به تدوین استراتژی می رسد .” استراتژی ” مفهوم کلی و جامعی است که مذاکره کننده به منظور هدایت مذاکره انتخاب می کند . استراتژی ی را نباید با تاکتیک اشتباه گرفت . استراتژی ، رویکردی کلی است که […]

0 Comments

تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران- قسمت ۳

پیشنهادات ۱۳۸فهرست منابع ۱۴۱فهرست منابع ۱۴۲چکیدهبروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت […]

0 Comments

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350- قسمت 41

رنانی ، محسن (1384و1376). “بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی كارائی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران”، چاپ دوم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، تهران.رنانی‏‏‏‏ ، محسن (1382). “نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری”، مجلس و پژوهش ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شماره 39.رحمانی، تیمور (1385). اقتصادکلان. تهران: انتشارات برادران.سامتی، مرتضی، مرضیه گوگردچیان و احمد گوگردچیان (1389). “تحلیل تئوریک […]

0 Comments

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان- قسمت ۳

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گردآوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در […]

0 Comments

بررسی و تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزش درس ریاضی موجود در بازار از دیدگاه رویکرد یادگیری فعال و ساخت گرا و اصول طراحی چند رسانه ای ها- قسمت ۸

در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه «اصول یکپارچه بودن» رعایت گردیده اند؟   در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه «اصول هدفدار بودن» رعایت گردیده اند؟   تعریف مفاهیم و اصطلاحات: (به صورت مفهومی):تحلیل محتوا: برلسن تحلیل محتوا را یک فن پژوهشی برای […]

0 Comments

تغییر جنسیت- قسمت 9

8-خامنه ای ، سید علی ، رساله أجوبه الاستفتائات ، تهران ، الهدی ، 1380 .9-خدادادی ، غلامحسین ، احکام پزشکان وبیماران ، مرکز فقهی ائمه اطهار ، قم ، اول ، 1385 .10- خمینی ، روح اله ، ولایت فقیه ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) ، تهران ، بیستم ، 1388 […]

0 Comments

ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت- قسمت ۸

۲-۴-۳- هزینه سهام عادیهزینه خاص سهام عادی عبارت از حداقل نرخ بازده ای است که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد. هزینه سهام عادی هزینه وجوه تامین شده از محل فروش سهام است و بالاخره هزینه سهام عادی نرخ بازده است که سهامداران از […]

0 Comments

تحلیل محتوای برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 پیرامون موضوع کتاب و کتاب خوانی- قسمت 46

عنوان   مقدار تعداد برنامههای دارای واژه های مرتبط با قصهگویی   23 تعداد برنامههای بدون داشتن واژه های مرتبط با قصهگویی   51 میانگین   1748.6522 حداقل   95 حداكثر   8905 جمع تكرار واژه های مرتبط   40219 همانطوركه از نتایج جدول 4-19 مشاهده میشود از 74 برنامه مورد مطالعه 23 برنامه دارای واژه های مرتبط با قصهگویی بوده […]