0 Comments

تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری- قسمت ۲

۲-۱- مقدمه ۲۵۲-۲- سرمایه گذاری ریسک پذیر ۲۵۲-۳- انواع سرمایه گذاری ریسک پذیر ۲۸۲-۴- فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۰۲-۵- شاخصه های اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۲۲-۶- فرصت های فرارو بازار سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۶۲-۷- ضرورت ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر ۳۷۲-۸ – پیشینه تحقیق ۳۹۲-۸-۱- پیشینه خارجی ۳۹۲-۸-۲- پیشینه داخلی ۴۵۲-۹- خلاصه فصل دوم ۴۵روش شناسی تحقیق۳-۱- مقدمه ۵۴۳-۲- متغیر های پژوهش ۵۴۳-۳- فرضیات […]

0 Comments

مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۱

و بالاخره وراث در طبقه دوم ممکن است منحصر به فرد باشد یا متعدد، در صورت تعدد نیز صوری متصور است که در زیر، به ترتیب و بطور مفصل به آنها اشاره شده است:صورت اول: وراث منحصر به فردهرگاه در طبقه دوم وراث منحصر به یک فرد باشد، خواه درطرف اجداد و خواه در طرف […]

0 Comments

ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه۹۲- قسمت ۷

ب) خصوصیات ورود به صحنه داستان: معرفی و شناساندن این گروه برای همسر گزیدن بهمن پادشاه.ج) سکونتگاه: کشور ترک تا مرز چین.دختران هندوستانالف) شکل ظاهری: این گروه دختران دل می‌ربایند، دارای غمز و عشوه‌های دلفریبند: خردمند و عاقل، وفادار مثل ماه می‌درخشند و لب هایشان چون شکر شیرین است، عطرشان چون مشک و عنبرست. لیک […]

0 Comments

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۴- قسمت 2

در این تحقیق کلیه عوامل مهم تاثیرگذار بر مقدار فروش و میزان هزینه در یک مدل جامع ریاضی فازی اعمال شده است. با بهره گرفتن از مفهوم فازی انقضاء پذیری کالاها توضیح داده شده است. با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و نژادی و با ارائه مفهوم بلوک کالا مدلی دقیق تر از […]

0 Comments

نصاب پذیری مهریه- قسمت ۲

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن ۴۹۲- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه ۵۰۲-۱- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست ۵۰۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه ۵۲۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران ۵۲۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی ۵۳۲-۲-۳- روایات ۵۵بررسی دلایل نظریه اول ۵۸۲-۲-۴- حکم تکلیفی مهریه زیاد ۶۰۲-۲-۵- حکم […]

0 Comments

نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی- قسمت ۳

۴-۲-۱۳ سازش: ۱۴۶۴-۲-۱۴تحقیق ۱۴۸۴-۲-۱۵ کارشناسی: ۱۴۹۴-۳ نتیجه‌گیری فصل ۱۵۰الف:روش‌های غیرحقوقی ۱۵۰ب:روش‌های حقوقی ۱۵۰فهرست منابع ۱۵۳چکیدهدر این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی […]

0 Comments

بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت- قسمت ۷

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوریهای مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند […]

0 Comments

تاثیر مانورهای نظامی در استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سال‌های 1384 تا 1391 هجری شمسی92- قسمت 8

روش دست یابی تجهیزات نظامی مختلف است و هر کشور بنا به مصالح خود یکی از سه روش زیر را انتخاب می‌کند که انتخاب هر روش باعث تمایز در ساختار و عملکرد نیروهای نظامی می‌شود.1- روش دست یابی مستقل: در این روش کشور متکی به خود بوده و در طراحی، توسعه و ساخت تسلیحات به […]

0 Comments

نقد و بررسی نظریه اعجاز قرآن در تفسیر التحریر و التنویر- قسمت ۷

عجز و ناتوانی مسلم شاعران فصیح و بلیغ عرب نسبت به هماوردی با قرآن، به دنبال تحدی قرآن کریم حتی به آوردن تنها یک سوره کوتاه، برخی علما را برآن داشت تا در پی کشف علت این ناکامی برآیند. دراین میان عده قلیلی گفتند که خداوند قدرت یا انگیزه این مبارزه را از معارضان سلب […]

0 Comments

ویژگی های یک پنل پیامکی خوب

پنل SMS اس‌ ام‌ اس یا سامانه پیامکی چیست؟ حتماً شما هم تجربه ساختن ایمیل و استفاده از پنل آن را دارید. این پنل به شما اجازه می‌دهد تا ایمیل‌های خودتان را ارسال و دریافت کنید. کار کردن با پنل پیامکی هم به همین سادگی است. پنل اس ام اس در حقیقت یک نرم‌افزار در فضای اینترنت است، […]