الگوریتم ژنتیک چند هدفه-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

پیشینه  الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA) الگوریتم­های تکاملی متعددی برای یافتن پاسخ­های نامغلوب مسائل چندهدفه توسعه داده شده­اند، که از جمله­ی آن­ها می­توان به الگوریتم ژنتیک با مرتب­سازی نامغلوب  اشاره کرد. در بهینه­یابی چندهدفه، چند تابع هدف مختلف وجود دارند که تمایل به یافتن کمینه یا بیشینه­ی آن­ها به­طور هم­زمان وجود دارد. اغلب این توابع هدف در […]