پایان نامه درباره هوش عاطفی؛تسهیل هیجانی

مدل اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی سه حیطه ارزیابی و ابراز هیجان ، تنظیم هیجان در خود و دیگران و بهره برداری از هیجان را شامل می شود: 1-ارزیابی و ابراز هیجان: ارزیابی و ابراز هیجان بواسطه مولفه های کلامی و غیر کلامی همچنین ارزیابی هیجان در دیگران بوسیله مولفه های فرعی ادراک غیر […]

پایان نامه درمورد هوش معنوی//مدل هاي هوش معنوي

مدل هاي هوش معنوي اولین بار پس از انتشار کتاب چارچوب هاي ذهن[1] توسط گاردنر، هوش معنوي به عنوان یکی از انواع هوش مورد استفاده قرار گرفت. گاردنر در این کتاب در سال 1983 نظریه هوش هاي چندگانه را مطرح ساخت و از هوش وجودي که با تردید آن را هوش معنوي می نامید، نام […]

دفاع های سالم//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی

دفاع های سالم 1- ایثار و نوع دوستی: کمک سازنده و لذت بخش به دیگران. نوعی واکنش وارونه سازنده و خنثی. ایثار با از خودگذشتگی تفاوت دارد. از خودگذشتگی، ارضای فرد ازطریق ارضای دیگران و ضرر رساندن به خود حاصل می‌شود. در این حالت فرد توانایی ارضای مستقیم نیازهای خود را ندارد بلکه آن‌ها را […]

چرا بدون مدیریت، کارآفرینی فقط یک نام است؟

تا حالا شنیدین مارک زاکربرگ یا بیل گیتس از خود بگن و همه موفقیت شون رو به وجود اومده به وسیله زحمات خودشون بدونن؟ محور صحبتاشون همیشه کارشون بوده و به هر دلیلی که بر اون اثر بزاره توجه می کنن نه خودشون. تا حالا عوامل زیادی که بر کارآفرینی موثره در سایت ما مورد […]